2021. február 19-én átadták az első alkalommal kiosztott Kaffka Margit-díjat, amelyet Louise O. Vasvári, a Stony Brook University professor emeritája nyert el, akinek ezúton is gratulálunk. A díjat odaítélő kuratórium tagja Tatai Erzsébet, a BTK Művészettörténeti Intézet tudományos főmunkatársa. Az oklevelet a Lilith Öröksége művészcsoport készítette. A laudáció itt olvasható. Az ez évi díjazott jelölésének határideje: 2021. május 31.

A Kaffka Margit-díj magyarországi, illetve az államhatáron túl (diaszpórában) élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, történelmi és politikai küzdelmeit, nemzetközi kapcsolatait, valamint az ezeket megjelenítő kulturális, irodalmi, képzőművészeti és médiareprezentációkat a gender/szexualitás szempontjából kutató vagy a nemzetközi feminista elméletek és kutatás eredményeit meghonosító, azokat újragondoló kutatók kiemelkedő teljesítményét elismerő, 2020-ban első alkalommal odaítélt díj. A díjat a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja gondozza, és a kutatócsoport minden év szeptemberében rendezett konferenciáján a héttagú kuratórium elnöke adja át.