2021. szeptember 16-án került sor a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Dísztermében a 2021. évi Bolyai-napra, amelyen a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma és a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége nevében átadásra kerültek a 2021-ben adományozott Bolyai-plakettek, Bolyai-emléklapok, valamint a 2021 szeptemberétől induló Bolyai Ösztöndíjak oklevelei. Idén a BTK Régészeti Intézet munkatársai közül Csiky Gergely Bolyai-emléklapot, míg Bollók Ádám induló Bolyai Ösztöndíjának oklevelét vehette át, ahogyan Iancu Laura, a BTK Néprajztudományi Intézet kutatója is. Gilányi Gabriella, a BTK Zenetudományi Intézete Régi Zenetörténeti Osztályának tudományos főmunkatársa és a Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport tagja egyike annak a 32 kutatónak, akik 2021-ben immár másodszor nyerték el az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. A BTK Történettudományi Intézete pedig Bogdándi Zsolt József, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatója nyertes pályázatának ad otthont. 


A Kuratórium az Emléklapot Csiky Gergelynek a 2018–2020 között a Bolyai Ösztöndíj támogatásával zajló a „Háború régészete a késő antik Balkánon: az avar-bizánci háborúk” című kutatás eredményeinek elismeréseként adományozta.

2021 09 20 bolyai kep1 Csiky Gergely. Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Bollók Ádám 2021-től induló kutatási projektjének a címe: „A kereszténység helyi formái a kora középkorban: Kárpát-medence, Kelet-Balkán és Elő-Ázsia. Összehasonlító vizsgálatok”. 

2021 09 20 bolyai kep2Bollók Ádám. Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Gilányi Gabriella témája ezúttal „Magyarország középkori hangjelzéstörténete: új források, új módszerek, új értelmezések”. A projekt elsődleges célkitűzése, hogy a kutatás három éve alatt a legújabban feltárt, zömmel töredékes zenei források szisztematikus vizsgálata alapján értékelje a középkori kottaírásokat, s a periódus végén egy új monografikus notációtörténet keretében foglalja össze a hazai zenei paleográfiai kutatás friss eredményeit. 

2021 09 20 bolyai kep3Gilányi Gabriella. Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Iancu Laura kutatásának központi témái: az imádkozás és az ima nyelve a régi Moldvában, a nyelvi asszimiláció hatása a hittudatra és világképre, a jászvásári egyházmegye kultúra- és mentalitásformáló törekvései. A pályázat egyik kiemelt kérdése a hit, vallás, megismerés és hagyományos világkép komplex tárgyalása a néprajtudomány eszközeivel. A kutatás a moldvai katolikus magyar közösségek néphagyományából származó történeti és recens anyag (folklórszövegek, vallomások, visszaemlékezések, úti beszámolók stb.), továbbá a levéltári kutatások révén feltárt, különféle típusú iratok témához kapcsolódó adatainak az elemzésére épül. A tudományos megismerést szolgáló eredményekkel a szerző a moldvai magyar közösség számára kíván hiteles ismereteket nyújtani a moldvai katolicizmus története és a vallásosság alakulásának folyamataira vonatkozóan.

bn cFotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Bogdándi Zsolt József pályázatának címe: A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei (1591–1602). A kutatás egy hosszabb távú forráskiadási program részeként a kolozsmonostori konvent 1591–1602 között vezetett latin nyelvű jegyzőkönyveinek magyar nyelvű kivonatolására, illetve a feldolgozott forrás valamint más dokumentumok alapján, Kolozsvár polgárságára és a környező térség nemesi társadalmára vonatkozó tanulmányok megírására vállalkozik.

A Bolyai-napon készült felvétel az alábbi videóra kattintva érhető el: