A Szent István Tudományos Akadémia 2022. december 5-én tagjává választotta Molnár Antalt, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főigazgatóhelyettesét, a BTK Történettudományi Intézet igazgatóját, tudományos tanácsadóját – többek között az akadémia elnöke, Erdő Péter bíboros ajánlására.

molnar antal vatican news

„Az akadémia az I. világháború derekán, 1915–1916-ban jött létre. Alapját a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya adta” – mondta el Barna Gábor, a Szent István Tudományos Akadémia főtitkára, akit a Magyar Kurír kérdezett az akadémia múltjáról és jelenéről. Hozzátette: „A cél egy olyan katolikus tudós társulat létrehozása volt, amely felépítésében a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA) hasonlít. Az ötletet Csernoch János hercegprímás is támogatta, sőt Eötvös Loránd is, aki számos hasznos gyakorlati tanáccsal segítette az alapítást, és később az akadémia tiszteleti tagja lett.”

Az interjúból kiderül az is, hogy az akadémia tagjai olyan római katolikusok, akik a katolikus egyház tanítását elfogadják és tevékeny szerepet vállalnak az egyház apostoli küldetésében. Ezen felül a nemzetközileg jegyzett tudományos munkásság, valamint legalább a doktori fokozat is szükséges a tagsághoz. Jelenleg hat osztály fogja össze a tagok munkáját, a hittudományi és filozófiai osztály mellett jog- és társadalomtudományi, történelem- és néprajztudományi, nyelvészeti, irodalmi és művészettörténeti, valamint élettudományi és természettudományi osztály működik.

A Szent István Tudományos Akadémiáról bővebb információ itt található.