A BTK Történettudományi Intézetben az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Proof of Concept (2021) projektjének támogatásával elkészült az 1720-as, 1750-es (erdélyi) és 1780-as évek településszintű összeírásainak és népszámlálásának adataival kiegészített új GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz, több száz, immár online, tematikus, társadalmi-gazdasági-demográfiai viszonyokat ábrázoló térképpel.

gista hungarorum

A 18. századi adatok rögzítésére a Lendület „Tíz Generáció” projektje támogatásával került sor, a WMS-fejlesztést (webmapszerver) az ELKH projektje támogatta. Az új fejlesztés elérhető a http://gistahungarorum.abtk.hu oldalon, és tartalmazza a korábbi, 1865–1910 közötti adatsorokat is, amelyek az OTKA K 111766 sz. projekt keretében kerültek rögzítésre és atlasz formájában kiadásra.

A Magyarország Nemzeti Atlasza online verziója inspirálta új fejlesztés nemcsak integrálja két időhorizont alapadatait, de egységes térképi keretrendszerben kartogramokon és popup-window-ban is megjeleníti azokat, illetve és a belőlük megalkotott társadalmi-gazdasági indikátorokat. Az 1:144000-es méretarányú alaptérképeket a Reisz T. Csaba vezette NKFI 132723 (Négyzetkataszter) keretében Németh Gábor készítette (Debreceni Egyetem [DE]), a WMS-fejlesztést Gyula Gergő (Allum Digital) végezte (aki a szintén intézeti fejlesztésként megvalósuló Via Mercatoria WMS-fejlesztéséért is felelős), az ELKH-projekt vezetője a BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Demeter Gábor volt.

A bal felső gombra kattintva érhető el a menüsor, amely tartalmazza a ki- és bekapcsolható réteget, három idősíkot (18. század, „1910” és „2010”), valamint a három idősík perifériáinak differenciáit különbségtérképeken. A három idősíkon belül tematikus rendszerben több száz településszintű térkép jeleníthető meg. A gridhálós fejlesztés (a különbségtérképeknél) Papp István (DE) munkája, a 14. századi adatokat F. Romhányi Beatrix (Károli Gáspár Református Egyetem) bocsátotta rendelkezésre, a 2010-es településszintű adatbázist a nyolc utódállam területére Pénzes János (DE) és kollégái, valamint Demeter Gábor készítették. A rendszer jelenleg tesztüzemben működik, a térképi állományok és a popup-window menü kontrollja, módosítása folyamatosan zajlik.

A tervek szerint a projekt bővítése a középkor, illetve Horvátország irányába folytatódik tovább a közeljövőben.