1956 1Az MTA BTK Történettudományi Intézet honlapján ingyenesen letölthető és olvasható az Egy globális humanitárius akció hétköznapjai. A magyar menekültek segélyezésének szervezésére létrehozott Koordinációs Bizottság összefoglaló jegyzőkönyvei c. kiadvány. A kötetet szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzőkönyveket fordította: Kecskés D. Gusztáv, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa.

Az 1956-os magyar forradalom szovjetek általi leverését követő menekülés során mintegy 200 000 magyar hagyta el szülőföldjét. A menekültek hatalmas többsége 1957 őszére nemcsak eljutott új, választott hazájába, hanem jelentősen előre is haladt a beilleszkedés útján. Sokuk már munkát talált, az egyetemisták nagy része pedig új tanévet kezdhetett. 18 európai és 22 Európán kívüli ország fogadta be őket. A magyar közvélemény, de még a történészszakma előtt sem ismeretes az az irányító szerep, amelyet a genfi központú kormányzati és nem kormányzati szervezetek e hatalmas nemzetközi humanitárius akcióban játszottak. Munkájukat az 1956 novemberétől 1957 októberéig a Nemzetek Palotájában az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának vezetése alatt ülésező Koordinációs Bizottság és ennek szűkebb körű, operatív albizottsága hangolta össze. A kötetben ennek a testületnek a jegyzőkönyveit adjuk közre magyar fordításban, amelyekből megismerhetővé válnak egy sokszereplős globális humanitárius vállalkozás munkás hétköznapjai.