ZIMONYI István: Arab források a honfoglalás kori magyarokról

FARKAS Zoltán: A magyar honfoglalás korának bizánci forrásai                   

VESZPRÉMY László: A magyar őstörténet latin forrásai

SZABADOS György: Identitásformák és hagyományok