Gyni MTAA Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon kutatócsoport akadémikus kutatói az elmúlt hónapok során nagy szakmai érdeklődés mellett megtartották székfoglaló előadásaikat. Választott témáik szorosan illeszkednek projektünk kutatási célkitűzéseihez.

 

Dávidházi Péter, kutatócsoportunk társ-témavezetője 2016. szeptember 19-én „Az nem lehet, hogy annyi szív” A Szózat bibliai logikája és szerepmintája címmel tartotta meg előadását, amely teljes egészében megnézhető itt.

2017. március 9-én került sor Gyáni Gábor kutatócsoport-vezető akadémiai székfoglaló előadására, Kulturális nacionalizmus és a modernitás címmel.

Végül levelező tagsága alkalmából Tallián Tibor 2017. március 13-án tartotta meg székfoglaló előadását Erkel: Dózsa György – A nemzeti operától a politikai operáig címmel. Tallián Tibor két nappal később kimagasló tudományos munkássága elismeréseként Széchenyi-díjban is részesült.

Kutatócsoportunk mindhárom tudósnak ezúton is szívből gratulál!