A Hungarian Historical Review legfrissebb száma a nemzetépítés és a tudományosság 19. századi történetét elemzi közép-európai kontextusban. A folyóiratszám hat tanulmánya az osztrák birodalmi patriotizmus és a korai magyar nacionalizmus kapcsolatát, a birodalomépítés történettudományi vonatkozásait, a magyar régészeti gondolkodás változását, a horvát történettudomány intézményesülését, a professzionális szerb történetírás megszületését, illetve a Koszovó-mítosz megalkotását elemzi. A szám nemcsak tematikájában kapcsolódik szorosan a kutatócsoport munkájához, hanem három kutató is közreműködött benne: a számot Varga Bálint szerkesztette, Bollók Ádám tanulmányt, Gyáni Gábor pedig kiemelt recenziót közölt benne.