SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

6722 Szeged, Egyetem u. 2−6.

 

Főbb kutatási területek

 • Egressy Gábor kéziratos hagyatékának feltárása, életpályájának vizsgálata a magyar színészet hivatásosodásának kontextusában
 • a 19. századi irodalom- és színháztörténet társadalomtörténeti aspektusai

 

Tervezett kutatási területek a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon c. OTKA-pályázat keretében:

 • Magyar Tudós Társaság, később Magyar Tudományos Akadémia irodalmi pályázatai a 19. században
 • Arany János főtitkári iratainak összegyűjtése és kritikai kiadásra való előkészítése

 

Munkakörök

 • 2013. június 1. – 2014. június 1. doktorjelölt, SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj keretében
 • 2012. szeptember 1. – 2013. május 31. predoktori ösztöndíjas (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012), SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

Tanulmányok

 • 2009−2012: PhD-hallgató, SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, témavezető: Zentai Mária
 • 2009: Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, XIX. századi magyar irodalom speciális képzés
 • 2007: Történelem szakos bölcsész és tanár

Oktatási területek

 • 2010. szeptember – 2014. június: szemináriumok vezetése a reformkori magyar irodalom korszakából; intézménytörténet, drámairodalom (SZTE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék)

 

Tudományos projektek

 • 2012–2016:MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport(sajtó alá rendező: Egressy Gábor családi levelezésének kritikai igényű kiadása)

projektvezető: Debreczeni Attila (TKI-9466/2013)

 • 2007−2011: 19. századi irodalmi és művelődéstörténeti források: Gyulay Lajos naplói (munkatárs, részvétel Gyulay Lajos kéziratos naplóinak és levelezésének sajtó alá rendezésében)

projektvezető: Zentai Mária

(OTKA K68866) (SZTE)

Elismerések

 

 • Palmerston és a krími háború = kiemelt I. díj, XXVIII. OTDK, Humán Tudományi Szekció, Egyetemes Történelem, Székesfehérvár, 2007.
 • Így élt a Csiga vendéglő vacsoráló társasága. Az író- és művészvilág megélhetési viszonyai Pest-Budán 1837−1843 között = III. díj, XXIX. OTDK, Humán Tudományi Szekció, 18−19. századi magyar irodalom, Szeged, 2009.

 

Ösztöndíjak, kitüntetések

 • Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj, 2013–2014. (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság Program)
 • Pro Scientia Aranyérem, 2009. (Országos Tudományos Diákköri Tanács)
 • Discipuli pro Universitate-díj, 2009. (Szegedi Tudományegyetem)
 • Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány kutatási ösztöndíj, 2007. (Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Kuratóriuma)
 • Dékáni kitüntetés, 2009. (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)
 • Dékáni kitüntetés, 2007. (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)

 

Kutatóutak

 • Ausztria, Bécs, Ceepus-ösztöndíj, posztgraduális hallgatóként, 2012. (2 hónap)
 • Ausztria, Bécs, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, levéltári kutatás, 2011. (1 hét)
 • Ausztria, Bécs, Ceepus-ösztöndíj, posztgraduális hallgatóként, 2010. (2 hónap)
 • Románai, Kolozsvár, Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale, levéltári digitalizálás, 2009. (3 hét)
 • Románia, Kolozsvár, Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale, levéltári digitalizálás, 2008. (3 hét)

 

Tagság

 • Pro Scientia Aranyérmesek Társasága
 • Hajnal István Kör

 

 

Publikációk

I. Kritikai kiadások, forráskiadások

1. Gyulay Lajos, Constantia (1860. június 2. − 1860. július 18.), kiad. Szalisznyó Lilla, Szeged, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, 2011. Hálózati kiadás: http://www.gyulaynaplok.hu

2. Gyulay Lajos, Izlet (1851. október 10. − 1851. december 31.), kiad. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, Szeged, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, 2010.

3. Gyulay Lajos, Hamuszín könyv (1824. január 14. − 1824. augusztus 2.), kiad. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, Szeged, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, 2009.

4. A marosnémeti gróf Gyulay család levelezése, Szeged, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, 64 darab levél sajtó alá rendezése, Hálózati kiadás: http://www.gyulaynaplok.hu

 

II. Tanulmányok

1. Szalisznyó Lilla, Palmerston és a krími háború, Aetas 2009/3., 35−54.

2. Szalisznyó Lilla, Hamuszín könyv: A napló bemutatása = Gyulay Lajos, Hamuszín könyv (1824. január 14. − 1824. augusztus 2.), kiad. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, Szeged, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, 2009, 5−17.

3. Szalisznyó Lilla, Született politikusfeleségek: Lady Palmerston és Lieven hercegnő, Aetas 2010/3., 129−142.

4. Szalisznyó Lilla, „Most kenyeret keresünk kapával és tollal”: Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Sándor gazdasági mindennapjai = Ragyogni és munkálni: Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről, szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 326−337.

5. Szalisznyó Lilla, „Koszt kifizetve”: Kisfaludy Sándor, Erdélyi János és Egressy Gábor kiadási naplója = Rajzolatok a magyar történelemről, szerk. Antos Balázs, Tamás Ágnes, Szeged, 2010, 25−36.

6. Szalisznyó Lilla, Gyulay Lajos Izlet című naplókötete = Gyulay Lajos, Izlet (1851. október 10. − 1851. december 31.), kiad. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, Szeged, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, 2010, 5−19.

7. Szalisznyó Lilla, „Számadás Hunyady János Historiai Drámának Nyomtatványirúl”: Kisfaludy Sándor Hunyady János drámájának kiadása és terjesztése 1816-ban = Határátlépések: A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26−27., szerk. Dobos István, Bene Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2011, 125−133.

8. Szalisznyó Lilla, „Ismét van újságom literaturánkból”: A magyar irodalom propagálásának közegei a 19. század első évtizedeiben = Pro Scientia Aranyérmesek X. Konferenciája, szerk. Szőllősi László, Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Budapest, 2011, 129−133.

9. Szalisznyó Lilla, „Egy könyvkiadás engem könnyen megakaszt”: Kisfaludy Sándor műveinek kiadása és terjesztése 1816-ban, Irodalomtörténet 2011/3., 341−359.

10. Szalisznyó Lilla, Pennával teremtett egzisztencia: Vörösmarty Mihály és Bajza József megélhetési viszonyai 1837−1843 között, Irodalomtörténeti Közlemények 2012/2., 189−209.

11. Szalisznyó Lilla, „Nem volna jó a Kisfaludy-Társaság kérdésére felelnünk?”: A Shakespeare-t játszó és tanító Egressy Gábor = Médiumok, történetek, használatok: Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére, szerk. Pusztai Bertalan, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2012, 107−127. Online elérés: http://www.media.u-szeged.hu/szajbely60/pdf/szalisznyo.pdf

12. Szalisznyó Lilla, Egressy Gábor Shakespeare-szerepértelmezéseinek narratívái = Drámák határhelyzetben, szerk. N. Tóth Anikó, Nyitra, 2013. (megjelenés alatt)

13. Szalisznyó Lilla, „Imhol a’ Jelentés”: A magyar irodalom propagálása a 19. század első évtizedeiben = Piacok a társadalomban és a történelemben, szerk. Halmos Károly, Kiss Zsuzsanna, Klement Judit. (megjelenés alatt)

14. Szalisznyó Lilla, Ami szegény Hamlettől telnék: A hivatásos színészi identitás problematikája Egressy Gábor Magyar Színházi Lapjában, Irodalomtörténet, 2013/1, 53–76.

15. Szalisznyó Lilla, A jámbor pesti színész és a rest korhelyek: Egressy Gábor bosszankodásai és javaslatai a vidéki színjátszók pallérozására, Irodalomtörténeti Közlemények, 2013/5.

16. Szalisznyó Lilla, „...in the furnace of experience”: Shakespeare’s Plays in the Textbook of Gábor Egressy = Shakespeare in Central Europe, ed. Jana Bžochová-Wild, Divadelná fakulta VŠMU, Pozsony, 2013. (megjelenés alatt)

 

Cegléd, 2013. november 25. <span;   Szalisznyó Lilla