Munkacsoportok

A szovjet megszállás tapasztalata − társadalmi viselkedésformák (vezető: Kunt Gergely)

Elit- és tulajdonváltás. Intézmények, szervezetek, képviseletek rekrutációja (vezető: Rigó Róbert)

Egyház és társadalom (vezető: Horváth Gergely Krisztián)

A földtulajdon mint politikai, társadalmi és gazdasági kérdés (vezető: Ö. Kovács József)

Üzem- és munkaformák (vezető: Szűts István Gergely)