BTK Néprajztudományi Intézet szervezésében kerül sor a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében tartandó  "Ökológiai antropológiai kutatások a BTK Néprajztudományi Intézetben" című rendezvényére. 

Előadók: 

Balogh Balázs, a BTK főigazgatója és a BTK Néprajztudományi Intézet Igazgatója
Babai Dániel, a BTK Néprajtudományi Intézet munkatársa, Lendület Kutatócsoport vezető

Időpont: 2021. november 30. 14 óra
Helyszín: BTK Néprajztudományi Intézet, Tárgyaló 

  

Fotó: Babai Dániel (Gyimesközéplok)

Táj, természeti környezet és ember kapcsolata a klimatikus, az ökológiai, a társadalmi-kulturális, gazdasági és politikai változások következtében talán minden eddiginél nagyobb kihívások előtt áll. E rendkívül összetett kapcsolatrendszer átalakulása a helyi közösségekben, valamint a méltányos együttműködés e közösségekkel az ökológiai antropológiai kutatások fontos és rendkívül időszerű feladatai. Az elsősorban a BTK Néprajztudományi Intézetében 2020-ban indult Lendület-pályázat keretében végzett kutatásokra épülő kötet tanulmányai ezekre a problémákra reflektálnak akár történeti, akár gyakorlati-kutatásmódszertani vagy elméleti kontextusokat és szempontokat helyezve előtérbe.

 Fotó: Babai Dániel (Felsőszentbenedek)

Hogyan lehet az ökológiai antropológiai kutatások fogalmi keretrendszerét Közép- és Kelet-Európában alkalmazni? Milyen hatással van a tájhasználat változása az élővilágra, táj és ember kapcsolatára? Milyen természetvédelmi kérdések foglalkoztatják a helyi közösségeket egy nemzeti parkban? Mit észlelnek egy hegyvidéki gazdálkodó közösségben a klímaváltozással kapcsolatban, és ezek a változások miként befolyásolják a külterjes gazdálkodás működését? A tanulmánykötet írásai elsősorban a Kárpát-medence helyi közösségeiben vizsgálják a tájjal, természeti környezettel kialakított összetett kapcsolatrendszert. 

A járványhelyzettől függően a rendezvény szükség esetén hibrid vagy online formában kerül megrendezésre.