A formuláskönyvek olyan levélgyűjtemények, amelyek azért keletkeztek a közép- és kora újkorban, hogy mintául szolgáljanak a hivatali ügyintézéshez. Jog- és szervezettörténetileg igen fontos források, és mivel összeállítóik gyakran eredeti leveleket másoltak, köztörténeti következtetéseket is le lehet vonni belőlük, sőt időnként valódi kuriózumokat is lehet találni bennük. Például II. Lajos két, eddig ismeretlen, a pápának küldött levelét, mint ahogy Molnár Antalnak sikerült, amikor az idén megjelent, a magyarországi obszerváns ferences szerzetesek formuláskönyveit közreadó könyvén dolgozott.

A római Analecta Franciscana sorozat részeként megjelent kötet a magyarországi obszerváns ferences vikária (majd 1517-től provincia) 16. század első felében összeállított két teljes formuláskönyvnek és két kisebb formulagyűjteménynek, összesen 878 iratnak a kiadását tartalmazza latin nyelven, német nyelvű bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel. A magyarországi obszerváns ferencesek formulagyűjteményei (kb. 1451–1554) [azaz németül Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1451–1554)] című kötetet Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főigazgató-helyettese, a BTK Történettudományi Intézet igazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet habilitált egyetemi docense jegyzi.

Molnár Antallal ezúttal erről a különleges kötetről beszélgetett Szőts Zoltán Oszkár, az Újkor.hu főszerkesztője. A teljes cikk itt olvasható.