2021. december 18-án, életének 93. évében meghalt Szili József irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézet volt munkatársa, tudományos tanácsadója, az Irodalomelméleti osztály korábbi vezetője, a Helikon szerkesztőbizottsági tagja, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének emeritus professzora.

Emlékét megőrizzük.


szili jozsef 1929 2021 btk

Szili József 1929-ben született Budapesten, 1948–1952 között az ELTE BTK magyar-angol szakos hallgatója volt. 1952–1955 között az Idegen Nyelvek Főiskola tanársegédjeként, 1955–1960 között a Magyar Rádiónál dolgozott. 1960-tól 2002-ig a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, majd tudományos tanácsadója, a Helikon szerkesztőbizottságának tagja. 1985–1991 között a Nemzetközi Összehasonlító Irodalmi Társaságban tevékenykedett. 1993-ban habilitált. Fő kutatási területe a modern angol és amerikai irodalom, irodalomelmélet volt. 1994-től dolgozott a Miskolci Egyetem tanáraként.

Sokoldalú tudományos tevékenysége mellett műfordítóként és költőként is az irodalmi élet jelentős és felejthetetlen résztvevője, Irodalomtudományi könyvek szerzője („Légy ha bírsz, te világköltő..." A magyar líra a XIX. század második felében, 1998; Irodalomtudat-hasadás, 2005) és fordítója (Northrop Frye: A kritika anatómiája, 1998; Terry Eagleton: A fenomenológiától a pszichoanalízisig, 2000). Két verseskötete jelent meg (Verskazal, 2011; Zenétlen Zene, 2019), és fordításában olvasható magyarul többek között Susan Sontag A vulkán szerelmese (1994) és William S. Burroughs Meztelen ebéd (1992, 2010, 2019) című regénye.