oldalsáv

A kuratórium

A kutatási támogatás gondozását a Bader Kuratórium végzi.

A kuratórium elnöke

Galavics Géza művészettörténész (az MTA rendes tagja, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Művészettörténeti Intézet)

A kuratórium tagjai

Ember Ildikó művészettörténész (Szépművészeti Múzeum, Régi Képtár), valamint
Závodszky Péter biofizikus (az MTA rendes tagja) mint Alfred Bader személyes megbízottjai

Kelényi György művészettörténész (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Serfőző Szabolcs művészettörténész (Magyar Nemzeti Múzeum)
Mikó Árpád művészettörténész (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet)

A támogatás

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.

A pályázati felhívás hivatalos formában az MTA honlapján jelenik meg, s elérhető itt is az Aktuális pályázati kiírás menüpont alatt.

A kutatási támogatással kapcsolatos fontosabb tudnivalók

A támogatás célja

A kutatási támogatás célja – a felajánló rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, ezen kutatások eredményeinek hazai és külföldi közzététele.

Támogatott kutatási terület

Elsősorban a 17. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet kutatása.

A pályázóra vonatkozó feltételek

A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú,

A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája

A nyertes pályázók támogatása vissza nem térítendő és határozott időre, 20 hónap időtartamra szól, amely a pályázóval kötendő támogatási szerződéstől számítandó. Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 700 USD.

A támogatás folyósítása

A pályázó a támogatási összeget a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott Bölcsészettudományi Kutatóközponton keresztül kapja meg előfinanszírozással, részletfizetéssel, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek

Az I. kategória esetében:

A II. kategória esetében: