oldalsáv


Támogatott kutatási pályázatok

2022

Kusler Ágnes: A „Festett emblémák Magyarországon (17-18. század)” munkacímű monográfia előkészítése és megjelentetése
Kovács Gergely: Erdély Anjou-kori falfestészete
Vargyas Zsófia: Marczibányi István (1752-1810) műgyűjteménye

2021

Vinczéné Gulyás Borbála: Bocskay György (†1575) kalligráfus tevékenységét feldolgozó monográfia megjelentetése angol nyelven

2020

Juhos Rózsa: Korai reneszánsz szobrászat és kisépítészet a szászországi érchegységben
Bajorné Székely Dorottya Piroska: Főpapi műveltség a 17. században: Szelepcsényi György esztergomi érsek műpártoló tevékenysége

2019

Kóborné Szabó Ágnes: Későközépkori lazúrhímzéses liturgikus textilek a Magyar Királyság területén – Bakócz Tamás miseruhája az esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban
Somogyvári Virág: A világi kultúra szárba szökkenése a 15. századi csontnyergeken

2018

Nagy Eszter: Mátyás király liturgikus kódexei
Varga Ágota: Egyházfői gyűjtés és műpártoló tevékenység Magyarországon a 19. században: a 15-16. századi német és németalföldi műtárgyak gyűjtése

2017

Gaylhoffer-Kovács Gábor: Johann Ignaz Cimbal (1722–1795) életműve
Kusler Ágnes: A képzőművészeti alkalmazott emblematika Magyarországon (17-18. század)

2016

Terdik Szilveszter: Reneszánsz és barokk hatások a görögkatolikusok 17-18. századi művészetében. A Kárpát-medence példája
Sonnevend Margit: Francesco di Stefano (Pesellino) firenzei kora reneszánsz festő művei európai és amerikai gyűjteményekben

2015

Sebő Judit: A szegedi Móra Ferenc Múzeum gazdag grafikai gyűjteményének kutatása és feldolgozása, különös tekintettel a XVI. századi németalföldi, valamint XVII–XIX.századi német és osztrák sokszorosított grafikákra és a gyűjtéstörténetre
Ugry Bálint: A Pálffyak mecenatúrája a 17–18. században. Pálffy Miklós és Pálffy János nádorok műpártoló tevékenysége

2014

Páll Evelin: A középpontos perspektíva kritikája a barokk quadratura festészetben és a színpadi díszletekben, különös tekintettel Ferdinando Galli Bibiena teoretikus munkásságára
Pócs Dániel: Egy ismeretlen humanista könyvgyűjtemény és a Corvina könyvtár

2013

Ecsedy Anna: Lippay György prímás (1600-1666) pozsonyi nyári rezidenciájának kertje a 17. században
Horváth Gyöngyvér: „Változva is őrzi szerelmét". 15-17. századi, szerelmi témájú Ovidius-illusztrációk képi elbeszélés-módjának vizsgálata

2012

Kiss Erika: Ötvösművek hosszú útja a tárházakba – gyűjtés és luxusfogyasztás a 17. századi magyar főúri udvarokban
Bubryák Orsolya: A Csáky-család műgyűjteményei

2011

Bizzerné Pattantyús Manga: Szobrok megrendelésére kötött firenzei (és toszkán) szerződések (1400–1530)
Mérai Dóra: Síremlékek az Erdélyi Fejedelemség korából

2010

Tátrai Júlia: Az öt érzék ábrázolásai a 16-17. századi németalföldi művészetben
Vinczéné Gulyás Borbála: Egy "magyar Zeuxis" Bécsben: Bocskay György kalligráfus (1510 k. – 1575) tevékenysége