1. Éves költségvetések, számviteli beszámolók   

 
Költségvetések, beszámolók 2022
 
Költségvetések, beszámolók 2021
Költségvetések, beszámolók 2020
 
Költségvetések, beszámolók 2019
 
Költségvetések, beszámolók 2018 
 
Költségvetések, beszámolók 2017
 
Költségvetések, beszámolók 2016
 
Költségvetések, beszámolók 2015
 
Költségvetések, beszámolók 2014
 
Költségvetések, beszámolók 2013
 
Költségvetések, beszámolók 2012

 

2. Foglalkoztatottak létszáma és juttatása

 

3. Támogatások

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont költségvetéséből támogatást nem nyújt.

 

4. Szerződések

Tájékoztató az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződésekről 

 

5. Koncessziók

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont vonatkozásában a koncesszióról rendelkező törvény nem értelmezhető.

 

6. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

A Bölcsészettudományi Kutatóközpontnál nincs Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés.

 

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési tervek és azok módosításai:
Összefoglalók az éves közbeszerzésekről:

A szervezet közbeszerzéseinek részletes adatai a Közbeszerzési Hatóság nyilvános adatbázisában találhatók, Bölcsészettudományi Kutatóközpont név alatt.

A Kutatóközpont 2019-től éves statisztikai összegzést nem készített, mert a  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása azt hatályon kívül helyezte.  


* A 2012., 2013., 2014. évi elemi költésvetések elektronikusan nem elérhetők, az irattárban fellelhetők. Digitalizálásukra az intézkedés folyamatban van.