Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ELKH Titkárság) Irányító Testülete a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek erkölcsi elismerésére és anyagi támogatására Bárány Róbert Díjat (a továbbiakban: Díj) hozott létre.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó kutatóközpontoknál és önálló kutatóintézeteknél, valamint a Támogatott Kutatócsoportok Irodájánál (a továbbiakban: kutatóhely) kutatói munkakörben foglalkoztatott fiatal kutatók közül a legérdemesebbek szakmai munkájának elismerése céljából az ELKH Titkárság 2021. évre meghívásos jellegű pályázatot hirdet.

A fiatal kutató 2021. április 23. 14:00 óráig nyújthatja be pályázati anyagát elektronikus úton a kutatóhely/kutatócsoport vezetőjének.

A kutatóhely vezetőjének/kutatócsoport vezetőjének a pályázatokat az értékeléssel és a megfelelő dokumentumokkal együtt az ELKH Titkárságnak 2021. május 17. 16:00 óráig lehet benyújtani elektronikusan a brd[kukac]elkh.org címre.

A pályaművel szemben támasztott követelményekről, a pályázathoz csatolandó dokumentumokról a részleteket a pályázati felhívásban találják meg, amely az ELKH honlapján itt elérhető