Az ELKH Titkárság a kutatóhelyek EU-s támogatási programokban – így különösen az Európai Horizont program pályázatain – való sikeres részvételének ösztönzése, továbbá pályázati eredményességük növelésének érdekében négyszer egynapos, angol nyelvű, interaktív, gyakorlatorientált – különösen a Horizont Európára fókuszáló – képzést szervez az ELKH kutatóhelyek munkatársai részére. A tréning tervezett célja, hogy az elméleti tudás mellett gyakorlati tanácsokat is nyújtson a pályázati tevékenység során felmerülő kérdésekkel kapcsolatban és azokra megoldási javaslatokat kínáljon. A képzést az ELKHT az Europa Media Group Zrt. bevonásával valósítja meg. A képzés első napja ugyan már lezajlott, de az egyes témák önállóan is meghallgathatók. Szeretném kérni, hogy az alábbi programot és jelentkezési lehetőséget legyenek szívesek továbbítani az intézetek azon munkatársainak, akiket érdekelhet a képzés.

A nyitott képzések időpontja és tematikája: 

  • Horizon Europe Proposal Writing – november 30.
    • A tréning programja felöleli a pályázati felhívás („call text”) értelmezését – különös tekintettel az új, hatásvezérelt megközelítésre – a konzorciumépítési módszereket, a projekt munkatervét (workplan) és költségvetésének kidolgozását, a várható hatást, a kommunikációs és disszeminációs részek megírását egy valós Horizont Európa pályázati felhíváson keresztül.
  • Horizon Europe Project Management – december 14.
    • A tréning valós példákon keresztül, gyakorlatorientált megközelítéssel készíti fel a résztvevőket a H2020/Horizont Európa projektmenedzseri, valamint H2020/Horizont Európa koordinátori feladatokra. A képzés kiterjed a projektmenedzsment jogi, technikai és pénzügyi aspektusaira is, a Horizont 2020 és a Horizont Európa különbségeire menedzsment szempontból.
  • Horizon Europe Financial Rules – december 2. vagy december 15.
    • A tréning keretében valódi példákon és gyakorlati feladatokon keresztül mutatják be a Horizont 2020 és a Horizont Európa program pénzügyi és elszámolási szabályait, valamint a beszámoló elkészítését, különös tekintettel a Horizont Európa program újdonságaira, a keretprogramban bekövetkezett változásokra. Ez esetben a képzés magyar nyelven folyik majd.

A jelentkezéseket folyamatosan várják erre az e-mail címre. A jelentkezésben kérjük a nevet, munkahelyet és e-mail elérhetőséget feltüntetni. Érdeklődés esetén egy személy párhuzamosan több képzési napra is jelentkezhet.