Életének 89. évében, 2021. szeptember 8-án meghalt Kilián István irodalomtörténész, iskolateremtő tudós, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem emeritus professzora, a Régi Magyar Dráma Kutatócsoport alapítója, aki 1979-től 1991-ig az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa volt. 

„Halála pótolhatatlan veszteség, hiánya alig felfogható, varázsos személyiségének emlékezete és hatásának felmérése pedig mostantól fogva a magyar irodalomtörténet tudománytörténeti feldolgozásainak tárgya lesz a tudományszak művelésének legvégső határaiig” – írja nekrológjában Kecskeméti Gábor.

Kilián István búcsúztatása 2021. október 9-én volt a budapesti Szent Család Plébániatemplomban.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 

KilianIstvan gyaszjelentes