Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2023. május 1-én, életének 89. évében meghalt Pomogáts Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézet egykori igazgatóhelyettese. 
Emlékét megőrizzük. 

pomogatsbela
Pomogáts Béla
 1934. október 22-én született Budapesten. A Piarista Gimnáziumban érettségizett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett tanári diplomát. 1965-től volt a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, ahol osztályvezetői, 1992 és1996 között pedig igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott. 1990-től tizenöt éven át a Literatura folyóirat főszerkesztője, majd élete végéig a lap tanácsadó testületének tagja volt.
Fő kutatási területein, a két világháború közti és az 1945 utáni magyar irodalom, illetve a határon túli magyarság és a diaszpóra irodalma témakörében termékeny tudósi munkássága révén jelentős művekkel gyarapította az irodalomtörténet-írás eredményeit.
A rendszerváltás után a Kárpát-medencei magyar kulturális élet kapcsolatrendszerének helyreállításában, intézményrendszerének kiépítésében pótolhatatlan szerepet játszott. Közvetlensége, megnyerő személyisége és jóindulatú iróniája lehetővé tette, hogy gyakorlatilag minden kortársával személyes ismeretséget, sokukkal közeli barátságot tartson fenn. Ebből az egyedülálló kapcsolatrendszerből olyan békeszerző bölcsességet sikerült lepárolnia, amely a BTK Irodalomtudományi Intézet szellemiségét is hosszú távon meghatározza.
Hiányozni fog, de velünk marad.