2023. május 17-én, hetvenhat éves korában meghalt Haraszti György, a BTK Történettudományi Intézet nyugdíjas munkatársa.

Emlékét megőrizzük.

haraszti gyorgy

Nyíregyházán született, 1947. január 11-én. A Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán diplomázott 1970-ben, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán szerzett újabb diplomát 1981-ben. A Budapesti Műszaki Egyetemen lett egyetemi doktorrá (biokémia, 1973), PhD fokozatát pedig az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen szerezte meg (történelem, vallásbölcselet, 2004). Ugyanitt habilitált (2005).

Történészi pályáját Budapest Főváros Levéltárában kezdte, 1982-től 1987-ig dolgozott itt. 1987-ben lett intézetünk tudományos munkatársa, 2012-ben tudományos tanácsadóként ment nyugdíjba. Intézeti munkáját megszakítva 1992-től 1997-ig az Amerikai Alapítványi Iskola és Gimnázium főigazgatója volt. Az intézetbe visszatérve, itteni kutatásaival párhuzamosan 1998-tól az Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetemen a Történelem- és Vallásbölcseleti Tanszéket vezette. 2000-től két évig a Budapesti Európa Intézet általános igazgatóhelyetteseként is tevékenykedett. Mindemellett aktív volt a szakmai közéletben többek között 1994–1998 között a Magyar–Zsidó Levéltár igazgatója, 2011-től a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kuratóriumának első elnöke, a Scheiber Sándor-díj odaítélését meghatározó kuratórium tagja, a Múlt és Jövő folyóirat és Könyvkiadó történész szerkesztője, az Attraktor Könyvkiadó „Judaika” sorozatának szerkesztője

Forráskiadványai, tanulmányai, könyvei a magyar zsidóság történetének szinte minden időszakával foglalkoznak, több rövidebb és hosszabb szintézist is írt. 17. századi források elemzésében ugyanúgy tudott új eredményeket felmutatni, mint a vészkorszak történetében vagy 1956 zsidó vonatkozásaival kapcsolatban. Kutatásai legfontosabb eredménye a Pannóniától Magyarországig: A magyarországi zsidóság annotált kronológiája az előidőktől napjainkig c. több kötetre tervezett összefoglaló, amelynek első kötete 2014-ben jelent meg intézetünk kiadásában, a teljes kéziratot röviddel halála előtt zárta le. Az 1918-1945 közötti időszakot felölelő részt is intézetünk teszi közzé a közeljövőben. Legfontosabb szintézise doktori disszertációja A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig (2004), tanulmányaiból a Múlt és Jövő Kiadónál megjelent Két világ határán c. kötetébe válogatott (1999).

Haraszti György tág horizontú, sokfelé ágazó, értékfeltáró és értékőrző munkássága a modern kori magyar társadalom- és művelődéstörténetírás megkerülhetetlen része.

Pók Attila

dr. haraszti gyorgy bucsuztatasa