+36 1 224 6700   

Eseménynaptár

A BTK Irodalomtudományi Intézet XIX. századi osztályának könyvbemutatója
2023. március 21., Kedd, 17:00

Ismertető

A BTK Irodalomtudományi Intézet XIX. századi osztálya 2023. március 21-én 17:00 órától könyvbemutatót rendez, amelyen az osztály négy kutatója által szerkesztett, a Reciti Kiadó gondozásában 2022 végén megjelent tanulmányköteteket Fülöp Dorottya  (ELTE ITDI doktori hallgató), Margócsy István (ELTE), Bocsik Balázs (ELTE ITDI doktori hallgató) és Béres Norbert (DE) ismerteti.

19 sz.o konyvbem 2023.03.21

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem

(1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Eötvös Könyvtár)

A kötetek a kiadó honlapjáról letölthetők.

A bemutatott könyvek:

Bartha-Kovács Katalin és Fórizs Gergely szerk. A rokokó arcai: Tanulmányok egy tünékeny fogalom történetéhez

Török Zsuzsa, szerk. Női íráshasználat és kéziratos kultúra a hosszú 19. században

Kollár Zsuzsanna és Hites Sándor, szerk. Adomány, díj, jutalom, segély: A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben

Kiss Margit, szerk. „Nézzd a’ Magyart!” Tanulmányok Kazinczy Ferenc Tübingai pályaművérőlTübingai pályaművéről

A meghívó letölthető.

Helyszín