+36 1 224 6700   

Egy félresiklott élet a nő- és békemozgalom szolgálatában: Schwimmer Rózsa

New York-i kutatóútja során Fedeles-Czeferner Dóra, a BTK Történettudományi Intézet tudományos segédmunkatársa Schwimmer Rózsa (1877-1948) feminista aktivista, újságíró közel hatszázdoboznyi hagyatékát tekintette át. A New York Public Library-ben őrzött anyag egészével kapcsolatos első benyomásait a BTK Ismerettátában fogalmazza meg.


New York-i kutatóútja során Fedeles-Czeferner Dóra, a BTK Történettudományi Intézet tudományos segédmunkatársa Schwimmer Rózsa (1877-1948) feminista aktivista, újságíró közel hatszázdoboznyi hagyatékát tekintette át. A New York Public Library-ben őrzött anyag egészével kapcsolatos első benyomásait a BTK Ismerettátában fogalmazza meg.


Digitális régészet – Újra működik az első magyar digitális versgenerátor

A BTK Irodalomtudományi Intézet honlapján újra elérhető Papp Tibor 1993-ban készült versgenerátora, a Disztichon Alfa. A mű platformfüggetlen változatát a jogtulajdonos engedélyével a Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozatában tette közzé az intézet, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a digitális bölcsészettudomány legújabb eredményeire is ráirányítsák a figyelmet. A versgenerátor létrejöttét és működését Kappanyos András tudományos tanácsadó ismerteti.


A BTK Irodalomtudományi Intézet honlapján újra elérhető Papp Tibor 1993-ban készült versgenerátora, a Disztichon Alfa. A mű platformfüggetlen változatát a jogtulajdonos engedélyével a Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozatában tette közzé az intézet, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a digitális bölcsészettudomány legújabb eredményeire is ráirányítsák a figyelmet. A versgenerátor létrejöttét és működését Kappanyos András tudományos tanácsadó ismerteti.


„Ne Zoltán álljon itt előttünk, hanem szegény Sándorunk egyetlen fia” – Petőfi Zoltán neveltetése

Gyimesi Emese, a BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa Petőfi Zoltán születésének 174. évfordulóján öt érdekes tényt mutat be Petőfi Sándor egyetlen gyermekének életével kapcsolatban.


Gyimesi Emese, a BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa Petőfi Zoltán születésének 174. évfordulóján öt érdekes tényt mutat be Petőfi Sándor egyetlen gyermekének életével kapcsolatban.


A galíciai zsidó bevándorlás kérdése a reformkorban

Az 1870-es évektől már bizonyíthatóan nem vagy alig létező galíciai zsidó bevándorlás kérdése miként és miért merült fel újra és újra a hazai politikai vitákban? Elsősorban erre a dualizmus korát és a Horthy-kort egységbe fűző kérdésre kereste a választ Konrád Miklós tudományos főmunkatárs a BTK Történettudományi Intézetben 2022. október 25-én megtartott A galíciai zsidó bevándorlás a magyar politikai diskurzusban 1840–1944 című előadásában. A téma előtörténétnek reformkori szakaszát az előadó mutatja be a BTK Ismerettárában.


Az 1870-es évektől már bizonyíthatóan nem vagy alig létező galíciai zsidó bevándorlás kérdése miként és miért merült fel újra és újra a hazai politikai vitákban? Elsősorban erre a dualizmus korát és a Horthy-kort egységbe fűző kérdésre kereste a választ Konrád Miklós tudományos főmunkatárs a BTK Történettudományi Intézetben 2022. október 25-én megtartott A galíciai zsidó bevándorlás a magyar politikai diskurzusban 1840–1944 című előadásában. A téma előtörténétnek reformkori szakaszát az előadó mutatja be a BTK Ismerettárában.


Túlélés a naplókban és egodokumentumokban

A lágernaplók és elemzési lehetőségeik ismertetése volt Huhák Heléna 2022. november 8-án, a BTK Történettudományi Intézetben megtartott előadásának témája.


A lágernaplók és elemzési lehetőségeik ismertetése volt Huhák Heléna 2022. november 8-án, a BTK Történettudományi Intézetben megtartott előadásának témája.


Hogyan tör ki a tömeges erőszak? Antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború után Magyarországon

A második világháborút követő másfél évben tömeges erőszakhullám söpört végig a magyar vidéken. A Kunmadarason, Miskolcon, Ózdon, Békéscsabán vagy például Szegváron kirobbant tüntetések ismét erőszak áldozataivá tették a holokausztot túlélő zsidó közösségeket. Apor Péter 2022. április 12-én a BTK Történettudományi Intézetében megtartott előadása azt mutatta be, hogyan függtek össze ezek a tüntetések a háború utáni politikai és társadalmi küzdelem eseményeivel.


A második világháborút követő másfél évben tömeges erőszakhullám söpört végig a magyar vidéken. A Kunmadarason, Miskolcon, Ózdon, Békéscsabán vagy például Szegváron kirobbant tüntetések ismét erőszak áldozataivá tették a holokausztot túlélő zsidó közösségeket. Apor Péter 2022. április 12-én a BTK Történettudományi Intézetében megtartott előadása azt mutatta be, hogyan függtek össze ezek a tüntetések a háború utáni politikai és társadalmi küzdelem eseményeivel.


Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail