2021. január 28-án, Kubinyi András születésnapján 12. alkalommal osztotta ki a Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány a Kubinyi András-díjat. Idén Kádas István, a BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, a „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tagjaA megye emberei. A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545) című monográfiájáért nyerte el a díjat. Az átadásra a járványhelyzet miatt egy későbbi időpontban kerül sor.


Kadas Istvan cikk

A megye emberei. A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329–1545) című kötet lapjain a középkori Magyarország északkeleti megyéinek, elsősorban Sáros megyének a szolgabírói elevenednek meg. A tisztség a nemesi vármegye egyik legfontosabb hivatalának számított, a középkorban egyenesen a megyei törvényszék oszlopának tartották. Sokrétű feladataik az élet számos területére kiterjedtek, a bíráskodás mellett az adószedésben, illetve a hadfelszerelésben is fontos szerepük volt. Egy hivatal megértése elválaszthatatlan a rendszert működtető személyek megismerésétől. Éppen ezért a könyv nem csupán a szolgabírói hivatalra fókuszál, hanem fontos hangsúlyt kapnak maguk a tisztségviselők is.

A kötet feltárja a szolgabírák családi, rokoni viszonyait, ezen famíliák és tisztségviselők lokális és regionális presztízsét, illetve kapcsolati hálóját. Ennek köszönhetően alaposabban megismerhetjük a megyét működtető nemesek csoportját, de feltárul a megyei társadalom különféle rokoni, gazdasági, hivatali kapcsolatokkal átszőtt világa, melynek a különböző vagyonú és tekintélyű nemesi családok, várurak és kisbirtokosok mellett a városi polgárok is fontos részét képezték.