A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének  Modern Magyar Irodalmi Osztályán alapított Erdődy Edit-díjat 2021-ben Csehy Zoltán nyerte el Arctalanság, arcadás, arcrongálás. Önláttatási stratégiák és diszkurzusretorikák kisebbségi kontextusban című könyvéért (Reciti, Budapest, 2020).


CsehyZoltan foto CsehyFloraCsehy Zoltán. Fotó: Csehy Flóra.

Csehy Zoltán monografikus igényű tanulmánykötete egyszerre tekinthető szintetizáló összegzésnek és sok szempontból hézagpótló munkának. Szerzőjét ezúttal nem a neolatin költészet alakváltozatai, az antikvitás továbbélésének nyomai, az egyes szerzői önreprezentációk, az erotográfia kultúrtörténeti hagyományába illő poétikák vagy a humanista énformálás mikéntjei érdeklik, hanem a kisebbségi kontextusban történetiségükben is jól megragadható önláttatási stratégiák és diszkurzusretorikák, melyek egészen a jelenig nyúlnak, sőt innen visszatekintve válnak csak igazán érdekessé.

CsehyZ kotet boritoA kötet a kisebbségi körülmények közt létrejött, a kezdetekben nehezen artikulálódó, önazonosságát kereső irodalmat és annak jelenségeit vizsgálja. Választ keres többek között arra a kérdésre, hogy milyen beszédmódokban volt szokás és hogyan lehet kisebbségi, regionális, transzkulturális esztétikáról, az etnicitás hangsúlyozásán alapuló nemzeti(ségi) pedagógiáról, kisebbségi énformálásról beszélni a „szlovenszkói” magyar irodalom tükrében, vagy éppen milyen diszkurzusmezőket teremt egy-egy antológia. Az az arctalanság metaforikus vádjából kiindulva az arcadási stratégiákon át jut el az arcrongálás posztmodern esztétikájáig, egy szinte állandó hiányként definiált paradigma kitölthetőségének egykori és mai lehetőségeiről is szólva.

Az idén hetedik alkalommal odaítélt díjhoz Boka László írt laudációt. A hagyományosan Erdődy Edit születésnapja alkalmából rendezett ünnepélyes díjátadás ebben az évben a személyes jelenlétet lehetővé tevő későbbi időpontban várható.

A 2021-ben díjazott kötet a reciti oldaláról letölthető.


ErdodyEdit dij

Az Erdődy Edit-díjat a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának közössége az Erdődy és Szabics családdal egyetértésben évente ítéli oda olyan kortárs irodalmi, színházi vagy irodalomtudományi teljesítmény elismeréseként, amely a humor, az irónia, a szatíra, illetve a bevett evidenciákra való elfogulatlan rákérdezés eszközével a társadalmi megértés, a szolidaritás és humánum értékeit segíti érvényesülni.

A díj Erdődy Edit személyiségére és munkásságára emlékeztető, kéziratait idéző egyedi tárgy, amelyet Szabics Ágnes képzőművész – a névadó lánya – készít, és amelyhez kísérő oklevél is tartozik. 


Kappanyos András: Rejtőzködő értékek – Erdődy Edit és a róla elnevezett díj