Megjelent Sudár Balázsnak, a BTK Történettudományi Intézet, illetve a Magyar Őstörténeti Kutatócsoport munkatársának és B. Szabó Jánosnak, a Budapest Történeti Múzeum muzeológusának, történészének közös tanulmánykötete, amelynek címe: Az Árpád-ház nyomában


SBBSZJ

Sudár Balázst és B. Szabó Jánost szoros szakmai barátság és sok közös gondolkodás kapcsolja össze, nem meglepő hát, hogy egy idő után közös publikációkkal is a nyilvánosság elé léptek. Önálló és közös írásaikat ugyanaz a két dolog jellemzi:

  1. az elődöknek járó köteles tisztelet mellett sem riadnak vissza a tudományos status quo, az évtizedeken át megingathatatlannak bizonyult paradigmák megkérdőjelezésétől;
  2. a magyarok korai történetét visszahelyezik abba a keretbe, amelyben az egyedül értelmezhető: a lehető legszélesebb értelemben felfogott sztyeppetörténetbe.

A téma természetéből kifolyólag nem állítható, hogy minden érintett problémát végérvényesen megoldottak volna, vagy hogy minden ötletük időtállónak bizonyul majd. Annál is kevésbé, mert ők maguk sem ezzel az igénnyel lépnek fel.

Valójában a megközelítésmódjuk: a megcsontosodott tételek alapos körüljárása, újragondolása, a bizonyítékok gondos mérlegelése, korábban elhanyagolt összefüggések figyelembevétele és számos új ötlet felvetése teszi írásaikat izgalmassá és megkerülhetetlenné. Az a szemléletmód, mely szerint a magyarság korai története nem magyar belügy, hanem Eurázsia történetének szerves része, és nemzetközileg releváns tudományos kérdés.

rpd hz

A fenti sorokat a tanulmánykötet előszavában olvashatjuk, amelyet Fodor Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont címzetes főigazgatója írt, hozzátéve: 

„Abban a szerencsében volt részem, hogy ezeket a tanulmányokat nagyrészt már születésük folyamatában megismerhettem. Meggyőződésem szerint alkalmasak arra, hogy újabb kutatásokat és gondolkodási irányokat ösztönözzenek, különösen, ha összefüggően olvassuk őket. Ezért vetettem fel a szerzőknek, hogy a különböző helyeken megjelent tanulmányokat adjuk ki kötetben, másoknak is lehetővé téve azt az élményt, amit az Árpádok nyomában járó tanulmányok egymás utáni olvasása nyújt. Szerencsére ők is jónak találták az ötletet, így hát nekiláttak a tanulmányok frissítésének, kiegészítésének, és végül létrejöhetett ez a kötet. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki történelmünknek erről a csodálatos korszakáról nemcsak „kész” ismereteket akar kapni, de töprengésre vagy továbbgondolásra érdemes okfejtéseket és ötleteket is.”

A teljes szöveg itt olvasható. A tartalomjegyzék itt található. Vásárlási és rendelési információk itt érhetők el.

A könyvről esett szó a Trend FM Közkincskereső című műsorának 2021. május 5-i 2. és 3. adásában: a felvételek itt hallgathatók meg.

A szerzők a kötet kapcsán Bayer Árpáddal a Digitális Legendárium podcastsorozatában beszélgettek az Árpád-ház keleti gyökereiről: