Hörcher Ferencnek, a BTK Filozófiai Intézet tudományos tanácsadójának és az NKE Politika- és Államelméleti Kutatóintézetének igazgatójának legújabb könyve The Political Philosophy of the European City. From Polis, through City-State, to Megalopolis? címmel a Lexington Books, Rowman and Littlefield kiadó Political Theory for Today sorozatában jelent meg. A sorozat szerkesztője Richard Avramenko, a Wisconsin University politikatudomány professzora.  

A könyv magyar nyelvű ajánlója:

8122s16pfSAz európai város politikai filozófiája című könyv az európai város politikai életének és gondolkodásának bátor és széleskörű panorámája. Újszerű hipotézise az, hogy a modern nyugati politikai gondolkodás Hobbes és Locke óta alábecsülte a városi polgárok "civitas"-nak nevezett, helyi szokások által egyesített közösségének, az egy adott helyen érvényes, formális vagy informális alapon működő városi alkotmányoknak a politikai jelentőségét és értékét. Pedig az európai város felismerhető arculattal, természetes és ember alkotta, építészeti jegyekkel rendelkezik, ezt nevezték "urbs"-nak.

Az európai város aranykorát az ókori Görögországban és Rómában felidézve, valamint a reneszánsz olasz városállamok viharos életének részletes leírását nyújtva érvel a könyv a város mellett, amely nemcsak a modern demokrácia melegágya, hanem a politikai élet néhány torzulásának orvoslására is gyógyírt kínál a modern, elidegenedett, centralizált, weberi bürokratikus államban. Az észak-déli földrajzi megosztottságot, illetve a mag és a periféria funkcionális felosztását meghaladva a könyv anyaga különösen gazdag közép-európai esettanulmányokban. Mindent egybevetve élvezetes és eredeti olvasmány, amely megalapozott érveket kínál az európai kis- és középvárosok ajánlatának újragondolása mellett, Európa fenntarthatóbb jövőjének keresése érdekében.

A kötet tartalomjegyzéke itt tekinthető meg. A kötet kiadói honlapja itt található.

A könyvet Mario Ascheri, a Rome Tre Egyetem emeritus professzora a következő szavakkal ajánlja:

„Hörcher Ferenc az ókori klasszikusoktól a kortárs írókig és tudósokig igen gazdag forrás- és irodalomanyag szakavatott elemzésével azt állítja, hogy az európai városok erős gyökereik sokfélesége miatt visszatérhetnek a fenntartható önkormányzati közösségek modelljéhez”