Magyar-francia-oszmán vonatkozású hadtörténeti, diplomáciatörténeti és művelődéstörténeti tanulmánykötet  

Az isztambuli Éditions Isis (Isis Press) kiadó Centre d’histoire diplomatique ottomane sorozatában a közelmúltban jelent meg Tóth Ferenc, a BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója válogatott tanulmányait tartalmazó kötete, Diplomatie, guerre et culture en Europe centrale et orientale ottomane à l’époque moderne címmel. A könyv a szerző elmúlt két évtizedben született és azóta átdolgozott magyar-francia-oszmán vonatkozású hadtörténeti, diplomáciatörténeti és művelődéstörténeti tanulmányait tartalmazza. A szerzőnek már két korábbi könyve is megjelent e kiadónál. A kötet címlapja itt, a tartalomjegyzéke pedig itt tekinthető meg.


Lotaringiai V. Károly herceg első magyar nyelvű életrajza

TF karolyA pécsi Kronosz Kiadó és Magyar Történelmi Társulat Sziluett Korszerű történelmi életrajzok sorozatában jelent meg Tóth Ferenc A hercegség nélküli herceg. Lotaringiai Károly (1643-1690) című kötete. A méltatlanul elfeledett lotaringiai herceg tevékenysége szorosan összefonódik a kora újkori Magyar Királyság történetével, elsősorban Buda visszavétele (1686) és Magyarország török hódoltság alóli visszavívásában játszott császári fővezéri szerepe miatt. Tóth Ferenc kötete több éves ausztriai és franciaországi levéltári kutatásokra és a legújabb szakirodalom eredményeire támaszkodva mutatja be a herceg rendkívül változatos és eseménydús életét.

A kötet segítségével megismerhetjük a herceg hazájának korabeli problémáit, az európai hatalmi viszonyok változásait és azt a hányatott életutat, amelynek következtében az elveszített hercegségeiért küzdő névleges uralkodó császári szolgálatban magyar földön harcolt a török elleni visszafoglaló háborúk egyik legsikeresebb időszakában. A bécsi, budai és nagyharsányi győzelmek jelentősége a magyar történelem sorsfordító eseményei voltak, amelyek mögött ott állt a herceg magas szintű hadvezéri és politikusi teljesítménye, amelyet csak európai kontextusba helyezve lehet igazán értékelni.


Előadás az Európai Békevárosok Hálózatának tudományos konferenciáján

2021. június 30-án került sor az Európai Békeváros Hálózatának (European Network of Places of Peace) első nemzetközi tudományos online konferenciájára, amelyen Tóth Ferenc is tartott előadást Histoire et paix. Valorisation du patrimoine historique à Vasváren Hongrie címmel. A konferencia programját itt lehet megtekinteni. lehet megtekinteni.

Kepernyofoto 2021 06 30 18.00.25