Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének kutatója, Csiky Gergely elnyerte a német Alexander von Humboldt Alapítvány tapasztalt kutatók számára kiírt 18 hónap időtartamú ösztöndíját. Ennek keretében munkatársunk a Bonni Egyetem (Universität Bonn) Ős- és Koratörténeti Tanszékén (Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie) Jan Bemmann professzor vezetése alatt a hun és avar kori, úgynevezett áldozati leletek feltételezett belső-ázsiai kapcsolatait kívánja kutatni. 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Csiky Gergely 

A téma a vallás és a rituálé régészetének elméleti és módszertani szakirodalmán, valamint a belső-ázsiai strukturált depozitumok őskultusz és a szakrális táj szempontjaiból végzett elemzésén alapul.

2021 08 23 csiky kep1

A bonni Ős- és koratörténeti tanszék mongóliai terepmunkák sorát végezte a régi mongol főváros, Karakorum, az Orhon-völgy, a sztyeppe geo- és bioarcheológiai vizsgálataival. A tanszék könyvsorozatával, konferenciáival, kiállításaival, munkatársaival és a belső-ázsiai régészet ösztöndíjas szakértőinek befogadásával is a mongol régészet nemzetközi központjának tekinthető.