A Koppenhágai Egyetemen, a Nordic Network of Renaissance Studies keretein belül készült, gazdagon illusztrált tanulmánykötet látott napvilágot Bécsben, a Hollitzer Kiadónál, a Don Juan Archiv Ottomania című sorozatának részeként: Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe címmel. Az 536 oldalas kötetet Bent Holm és Mikael Bøgh Rasmussen dán kutatók szerkesztették. A nemzetközi tudósokból összeálló szerzőgárda a kora-újkori Európa török-képének különféle megnyilvánulásait és változatait vizsgálja a művészettörténet, a történettudomány és az irodalomtörténet szemszögéből. Magyarországot Ács Pál, a BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója képviseli, aki Claiming Possession through Depiction: Hungarian Humanist Envoys in the Ottoman Empire című tanulmányában a kora újkori követjárások kulturális vonatkozásait elemzi. 


imagined embodied

A tanulmány az 1553-ban Isztambulba küldött Habsburg követség gazdag kultúrtörténeti hozadékát vizsgálja. A legrészletesebben a missziót vezető Verancsics Antal szellemi portréját vázolja fel a dolgozat. Hasonló jelentőségű volt a követséghez csatlakozó kimagasló tehetségű katona, Zay Ferenc kulturális érdeklődése is, aki könyvgyűjtőként és íróként is jeleskedett. A követségről naplót vezetett Hans Dernschwam, a Fugger-ház könyvszerető ágense. Velük utazott a tehetséges humanista, Johannes Belsius is, akinek komoly szerepe volt a követség során előkerülő máig meghatározó jelentőségű antik emlékek tudományos feldolgozásában.

A követség magyarországi tagjai mellé olyan szellemi nagyságok csatlakoztak, mint a Török levelek szerzőjeként világhírre szert tett flamand diplomata, Ogier Ghiselin de Busbecq és a finom ízlésű és nagy tehetségű dán-német festő és grafikus, Melchior Lorck. A művész kvalitásos metszeteken ábrázolta a követség fontosabb tagjait, Verancsicsot, Zayt és Busbecqet. A tanulmány azt az összetett intellektuális folyamatot igyekszik rekonstruálni, melynek során az alapvetően humanista szemléletű magyar és nyugat-európai utazók szembetalálkoztak az antik világ romjait belakó Oszmán Birodalom mindennapi valóságával.

A szöveg a Molnár Antal, a BTK Történettudományi Intézet igazgatója, tudományos tanácsadója vezette Kereszténység és iszlám. Keresztesháború és együttélés válaszútján a 16−17. században című projekt (NKFIH 129236) részeként készült.