Az Országház Könyvkiadó gondozásában jelent meg Cieger András, a BTK Történettudományi Intézet osztályvezetője, tudományos főmunkatársa monográfiája A magyar országgyűlés a dualizmus korában I. A képviselőház. A kötet a dualizmus kori képviselőházat, a hatalomgyakorlás korabeli központját mindennapos működése közben mutatja be.


dualizmus kotet


A könyv középpontjában tehát nem az országgyűlésben lezajlott elvi viták, a köztörténet lapjairól ismerős közjogi csatározások vagy éppen a hatalomgyakorlás fonákságai állnak. A képviselőház eljárásainak és mindennapjainak a tanulmányozásával a döntéshozatal átalakulásáról, a politikusi hivatás formálódásáról, a közélet szerveződéséről, a nyilvánosság és a politika viszonyáról, valamint a politizálás rítusairól tár fel eddig ismeretlen részleteket. A kötetbe itt lehet belelapozni.

A könyv bemutatójára 2021. szeptember 22-én (szerdán) 17:00 órától kerül sor a Parlamentben. Az eseményre itt lehet regisztrálni.

A monográfiasorozat keretében Oborni Teréz, a BTK Történettudományi Intézet osztályvezetője, tudományos főmunkatársa a 16–17. századi erdélyi országgyűlések történetét dolgozta fel. A rendi országgyűlések működését a 18. század eléjéig tárgyaló, ugyancsak idén megjelent kötetben pedig Pálosfalvi Tamás, a BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa működött közre szerzőként.