A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Pécsi Tudományegyetem KPVK), a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ és a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltára által közösen szervezett nemzetközi interdiszciplináris konferencia aktualitását egyrészt a Hódmezővásárhelyen született Tárkány Szücs Ernő, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója születésének centenáriuma, másrészt a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 10 éves jubileuma jelentette.

A rendezvényen – amelyre 2021. szeptember 30. és október 1. között került sor Hódmezővásárhelyen – részt vett Balogh Balázs, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, Bognár Szabina, a BTK jogi előadója, a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa, illetve Gyáni Gábor, a BTK Történettudományi Intézet ny. kutatóprofesszora, továbbá Domokos Mariann és Szabó Ernő, a BTK Néprajztudományi Intézet kutatói is.


Az első nap a hódmezővásárhelyi Kincses temetőben Tárkány Szücs Ernő síremlékének megkoszorúzásával kezdődött, majd a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban Hódiné Földesi Sára igazgatóasszony köszöntő szavait követően a megújult könyvtárban Kádárné Zsoldos Edit könyvtáros által újrarendezett Tárkány Szücs Ernő Emlékszoba megtekintésével folytatódott. A szülőváros a Tárkány Szücs Ernő tér avatásával fejezte ki tiszteletét a centenáriumon, amelynek délelőtti programját ünnepi megemlékezés és koszorúzás zárta Tárkány Szücs Ernő szülőházánál (a helyiek által a mai napig Tárkány palotaként ismert épületnél) Kis Andrea alpolgármester, Nagy Janka Teodóra Kutatócsoport elnök, Antal Tamás, a Szeremlei Társaság elnöke és Tárkány Szücs Attila, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátorának méltató szavaival.

foto szabo ernoFotó: jogineprajz.abtk.hu/Szabó Ernő

Délután az Emlékponton Tárkány Szücs Ernő Emléküléssel folytatódó program Miklós Péter és Gelencsér József elnökletével alkalmat jelentett a vissza- és előretekintésre, az elért eredmények és a körvonalazódó jövőbeli tervek számba vételére. Köszöntőjében Kis Andrea alpolgármester Tárkány Szücs Ernő tudományos pályáját méltatta, külön is kiemelve a szülőváros és Németh László szerepét. Annak a szellemiségnek a vállalását a mindennapokban, amelyet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata különleges értéknek, a város közös örökségének tekint. Mezey Barna, a Kutatócsoport társelnöke a kettős jubileum egymást erősítő szerepét hangsúlyozta. Jól látható, hogy Tárkány Szücs Ernő életművének a hazai tudományos életben elhelyezése elsősorban a Kutatócsoport tevékenységéhez kapcsolódva, tagjainak jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi és történeti kutatásainak eredményeként valósult meg az elmúlt évtizedben. Tárkány Szücs Attila, Tárkány Szücs Ernő fia, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátora a személyes, a családi köszönő és köszöntő szavak mellett az intézményes emlékezés fontosságát, a folytatás tudomány- és kutatástörténeti lehetőségeit emelte ki.

20210930 1001 hmv ep szaztiz tarkanyszucserno megemlekezes konferencia foto tjm 09Fotó: Emlékpont

A 2011. október 5-én öt egyetem együttműködésében Szekszárdon, a PTE KPVK (akkor IGYK) épületében 19 fővel megalakult, jelenleg 32 taggal rendelkező Kutatócsoport a jubileum évében először köszöntött külföldi tiszteleti tagokat:

  • Keszeg Vilmost, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (Magyar Néprajz és Antropológia Intézet), egyetemi tanárát, a Hungarológiai Tudományok Doktori iskola igazgatóját, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökét a jogi néprajz területén végzett tudományos munkájának elismeréseként. Keszeg Vilmos publikációiban újszerű érintkezési pontokat fogalmaz meg a jogi néprajzzal, tudományszervezői tevékenysége pedig hozzájárul Tárkány Szücs Ernő és Imreh István szellemében az erdélyi néprajzban egy jogi néprajzi szemléletű kutatási irány megalapozásához.  
  • Marian Maleckit, a krakkói Jagelló Egyetem Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékének professzorát, a lengyel igazságügyi miniszter által a vallási és faji gyűlöletből eredő bűncselekmények megelőzésének érdekében létrehozott szakmai bizottság tagját, a Sziléziai Hadtörténeti Múzeum alapítóját a jogtörténet, jogi kultúrtörténet, a jogi archeológia területén végzett tudományos munkájának elismeréseként.  
  • Zalina Vladimirovna Kanukovát, az oroszországi Észak-Oszét-Alán Autonóm Köztársaság vladikavkázi Abajev Észak-Oszét Humán és Társadalomtudományi Kutatóintézet (SOIGSI) főigazgatóját, a Hetagurov Észak-Oszét Állami Egyetem (SOGU) orosz történelem tanszékének professzorát a történettudomány területén végzett tudományos munkájának elismeréseként. A magát 1991-től nevében is az alán hagyományok örökösének tekintő országban az általa vezetett akadémiai intézet főigazgatójaként végzett kutatói és tudományszervezői tevékenysége meghatározó a nemzeti történelemtől elválaszthatatlan társadalmi-kulturális örökség részét jelentő jogszokások forrásközlése, monografikus feldolgozása és az „élő és gyakorolt” jogszokások kutatása területén.
  • Gernot Kochert, a grazi Karl Franzens Tudományegyetem egyetemi tanárát, a Pécsi Tudományegyetem díszdoktorát a jogtörténet, jogi kultúrtörténet, jogi archeológia területén végzett tudományos munkájának elismeréseként. Gernot Kocher magánjog- és kodifikációtörténeti kutatásai mellett a jogi ikonográfia, a jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz, az osztrák jogi archeológia kiemelkedő képviselője. Együttműködött a magyar jogi kultúrtörténet Kajtár István jogtörténész professzor által életre hívott pécsi műhelyével, és ennek folyamatában közvetve a TSZE Kutatócsoport megalakulásának egyik eszmei előkészítője.

20210930 1001 hmv ep szaztiz tarkanyszucserno megemlekezes konferencia foto tjm 19Fotó: Emlékpont

A Kutatócsoport és a Testamentum Alapítvány megjelent alapító tagjai számára jubileumi elismerések (emléklap és egy Erdős Péter hódmezővásárhelyi grafikus által készített Tárkány Szücs Ernő emlékplakett) átadására került sor: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet, Bárth János, Bognár Szabina, Gelencsér József, Homoki-Nagy Mária, Horváth József, Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra, Szabó Ernő és Tárkány Szücs Attila részére.

A kettős jubileum alkalmat és lehetőséget adott a jogi kultúrtörténet, jogi néprajz területén nyújtott kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésére is. Az alapítók: a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a TSZE Kutatócsoport és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont vezetői szóban is megerősítve szándékukat ünnepélyesen aláírták a Tárkány Szücs Ernő-díj alapító okiratát. Az alapítói akaratot megfogalmazva Balogh Balázs, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója kiemelte, hogy a díj a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet interdiszciplináris kutatási terület folyamatos fejlesztését, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítését kívánja segíteni. A díj I. fokozatát a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet területén elért kiemelkedő kutatási és tudományszervezési tevékenysége elismeréseként Nagy Janka Teodóra, a Kutatócsoport elnöke kapta, az alapítói szándék szerint életmű díjként az elismerést Szenti Tibor vehette át.

20210930 1001 hmv ep szaztiz tarkanyszucserno megemlekezes konferencia foto tjm 41 1Fotó: Emlékpont

A jubileumi konferenciára megjelent három kötet ünnepi bemutatója lehetőséget nyújtott Tárkány Szücs Ernő rendkívül gazdag kutatói életműve legfontosabb eredményeinek megfogalmazására. Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások monográfiájának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kiadója által megjelentetett 3 kiadását Varga Csaba mutatta be. Áder János Magyarország köztársasági elnöke és Varga Judit igazságügyminiszter bevezető gondolatait és a megjelenés támogatását Tárkány Szücs Attila köszönte meg.

Tárkány Szücs Ernő úgy vált a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatójává, hogy viszonylag kevés munkája látott napvilágot idegen nyelven. Ezt a hiányt kívánta pótolni az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport Ungarische Rechtshistoriker sorozatában a Nagy Janka Teodóra-Bognár Szabina által szerkesztett, Szabó Ernő által szöveggondozott, a Gondolat Kiadó által megjelentett Ernő Tárkány Szücs: Rechtsgeschichte und Volksbräuche. (Ausgewählte Studien) kötet. A sorozatszerkesztő, a Kutatócsoport társelnöke Mezey Barna kiemelte, hogy a kötet célja a centenáriumon hozzájárulni Tárkány Szücs Ernő életművének a nemzetközi kutatás mind szélesebb körével történő megismertetéséhez. A válogatott német és angol nyelvű tanulmányokat jól kiegészíti a Tárkány Szücs Ernő idegen nyelvű levelezéséből most először közreadott válogatás (levelezőpartnerei: Herbert Spruth, Karl-Sigismund Kramer, Hermann Baltl és Louis Carlen).

foto szabo erno2Fotó: jogineprajz.abtk.hu/Szabó Ernő

A Kutatócsoport kiskönyvtárának 10. köteteként jelent meg az ünnepi kiadvány a TSZE Kutatócsoport (PTE KPVK) és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös kiadásában. A „Száz plusz tíz” jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921-2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021) könyvet Blazovich László történész és jogtörténész professzor, Hódmezővásárhely Pro Urbe díjasa mutatta be. Méltatta a közreadott kutatási eredmények rendkívüli gazdagságát. A Tárkány Szücs Ernőre visszaemlékező és a tudományterületi összegző tanulmányokat, valamint az életmű kutatásához közreadott forrásokat, kutatási segédleteket. Kiemelte a Kutatócsoport tagjainak jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi, néprajz- és történettudományi tanulmányait, amelyek egyszerre reprezentálják az elmúlt tíz év jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatásait és a tudományközi együttműködések legújabb eredményeit.

A kutatóról a centenáriumon készült portréfilm bemutatását követően az ünnepi előadások éppen ennek a tudományközi együttműködésnek a jegyében tekintették át a további kutatásokat ösztönző eredményeket. Tárkány Szücs Ernő és a magyar jogtörténet (Mezey Barna), a magyar végrendelet kutatás (Homoki-Nagy Mária), a magyar társadalomtörténet (Gyáni Gábor) és a jogi néprajz területén elért (Tárkány Szücs Ernő és a magyar népi jogéletkutatás fénykora (1939-1948) (Nagy Janka Teodóra), Egy jogi néprajzi szintézis lehetősége – Tárkány Szücs Ernő az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában (1975-1984) (Bognár Szabina). Az ünnepi előadásokat egy rövid felvezetőt követően filmes időutazás zárta. (Tárkány Szücs Ernő szellemi hagyatéka: a 10 éves Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport; Nagy Janka Teodóra-Szabó Ernő).

Az emlékülés kísérőprogramjaként került sor Presztóczki Zoltán főosztályvezető vezetésével a Tárkány Szücs Ernő könyvhagyatéka a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltárában kiállítás megtekintésére, továbbá a film- és kiadványbörzére.

A konferencia második napján a 10 éve alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport Jubileumi Konferenciája az Emlékponton a Kutatócsoport külföldi tiszteleti tagjainak előadásaival kezdődött (Autonóm volt-e a népi kultúra? Az intézmények és a népi kultúra viszonya – Keszeg Vilmos: (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia); Mongol Invasion in Hungary and Poland: Parallels between the Battle of Muhi and Legnica – Marian Malecki (Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország); Miniaturen als „Schlagworte“ zu Rechtstexten – Gernot Kocher (Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria); Обычное право осетин: традиции и современность – Zalina Kanukova: (SOIGSI, SOGU Vladikavkáz, Észak-Oszét-Alán Köztársaság, Oroszország).

019Fotó: jogineprajz.abtk.hu/Szabó Ernő

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak előadásai jó áttekintést adtak a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz legújabb kutatási eredményeiről és egyben alkalmat kínáltak a szakmai vélemény- és információcserére is. (Varga Csaba: Tárkány Szücs Ernő és kora. A jogi néprajz és gondolhatatlansága a marxista-leninista  állam- és jogelméletben; Bánkiné  Molnár Erzsébet: A Jászkun kerület népi jogéletének tükröződése a 18. századi helyi rendtartásokban; Horváth József: A magyarországi végrendelet-forrásközlések és tanulmányok; Bódiné Beliznai Kinga: A bírósági tárgyalótermek szimbolikája; Völgyesi Levente: A konzisztoriális bíráskodás jogi néprajzi elemei a váci egyházmegye területén; Gráfik Imre: Tárkány Szücs Ernőre emlékezve (Chicago 1973); J.  Újváry Zsuzsanna: A jogszokások szerepe a földesúr–jobbágy viszony alakulásában a Magyar Királyság északi megyéinek hódoltsági falvaiban; Bárth János: Valláserkölcsi vétségek feltárása és büntetése 1828-ban a Nyikó mente három katolikus falujában; Gelencsér József: A gazdák „kékbeli parlamentje” – Székesfehérvár paraszttársadalmának fóruma; Örsi Julianna: A család változó szerepben; Marian Malecki- Falus Orsolya: Árpád-házi Szent Kinga – egy legenda és jogtörténeti háttere;  Lanczendorfer Zsuzsanna: Jogi néprajzi adatok az irodalomban. Bűnesetek Galgóczi Erzsébet műveiben; Domokos Mariann: „Éljen Wekerle s a polgári házasság!” Propaganda és populáris kultúra a 19. század végén; Csáji Koppány László: A magyarországi ügyvédfolklór; Matla Gabriella: A spanyol jogszokáskutatás intézményesülése és Joaquín Costa öröksége).

Homoki-Nagy Mária konferencia záró gondolatai az elmúlt időszak szakmai eredményei mellett a tíz év közösség- és szemléletformáló szerepét is kiemelték, amely biztos alapot jelenthet  új közös tervek, kutatások és együttműködések megfogalmazásához – egy következő konferenciához.

Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő


A Kutatócsoport és a konferencia programbizottságának nevében (Nagy Janka Teodóra, Mezey Barna, Tárkány Szücs Attila, Miklós Péter, Bognár Szabina, Szabó Ernő) köszönet illeti a társszervezőket, az együttműködő partnereket (MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság, MTA I. Osztályának Néprajztudományi Bizottsága ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport, SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék, Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztály, Magyar Néprajzi Múzeum) és a támogatókat (Nemzeti Kulturális Alap, Miniszterelnökség, Igazságügyi Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, Emlékpont; Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Karsai Alba Kft., Dr. Bozzay Gyöngyi  ügyvéd, Dr. Simonffy György ügyvéd, szakjogász, Kis Ferencné könyvelő).


A konferenciáról az alábbi beszámolók jelentek meg: 

Tárkány Szücs Ernőre, a jogi néprajz kutatójára emlékeznek Hódmezővásárhelyen (MTI, 2021. szeptember 29.)

Tárkány Szücs Ernő fia: édesapám mindig az együttműködést kereste (Promenád24, 2021. szeptember 30.)

Tárkány Szücs Ernőre emlékeznek Hódmezővásárhelyen (Rádió7 - A mi világunk!, 2021. szeptember 30.) 

Vásárhelyi volt minden pillanatában – mostantól Dr. Tárkány Szűcs Ernő tér a régi Szíriusz tér (Hódpress, 2021. szeptember 30.) 

Tudományos hungarikum: Tárkány Szücs Ernő életműve előtt tisztelegtek (Délmagyarország, 2021. szeptember 30.) 

Idén lenne 100 éves Tárkány Szücs Ernő világhírű jogtörténész (Vásárhelyi Televízió, 2021. szeptember 30.)

Emlékezet nyomában: egy jogtudós múltja és jelene (Délmagyarország, 2021. október 1.)

Az élő közvetítés itt nézhető meg Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport Facebook-oldalán.

A rendezvényen készült képekből galéria a Kutatócsoport honlapján, a jogineprajz.abtk.hu oldalon látható.