A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének Újkori Osztálya 2021. szeptember 10-én rendezte meg „Az átmenet kora, 1850–1870” című konferenciát. A korábbi vizsgálatok főként e korszak politikatörténeti vonatkozásait helyezték középpontba és a köztörténeti események alapján sokszor negatív előjellel látták el. A műhelykonferencia az intézményesülés, a magyarországi modernizáció, a gazdasági és társadalmi átalakulás különböző szintjein és szereplőin keresztül igyekezett új kutatási szempontokat felvetni e két évtized történetére nézve.


Fotók: Szilágyi Adrienn

A konferencia célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet az új értékelési lehetőségekre és az új perspektívákra Magyarországnak ezen átmeneti korszakát illetően, hiszen a neoabszolutizmus kori gazdasági és társadalmi átalakulás szisztematikus áttekintésével eddig adós maradt a történettudomány. A műhelykonferencia ezzel is alapot kívánt szolgáltatni egy jövőbeli, hosszabb távú kutatási projekthez, amely a piacosodás, a polgárosodás, a modernizáció fogalmait új szakmai eredményekkel töltheti fel. Ezzel a hazai kapitalizmus és polgárosodás folyamatának elemzése, a neoabszolutizmus korszakának gazdasági és társadalmi újraértékelése válna lehetővé.

Egy ilyen kutatás jelentőségét növeli az is, hogy a korabeli társadalomban és gazdaságban olyan értéket jelentő attitűdök, fogalmak jelentek meg, mint a vállalkozás és a vállalkozói kultúra, a modernizálódó gazdaság és társadalom, az önrendelkezés, az önkormányzatiság, a lokális vagy csoportidentitások új formái. Olyan intézmények születtek meg ekkor, amelyek a későbbi társadalmi és gazdasági fejlődés alapjait jelentették.

A konferencia programja megtekinthető itt.

Az előadások visszanézhetők a BTK Youtube csatornáján és Videótárában.