Két rendezvényt tartott a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Bartók Archívuma október 29-én az intézet Bartók termében: a „Bartók vonósnégyesei” címmel, a Zeneakadémia Bartók Világversenyének keretében rendezett nemzetközi konferenciát, valamint a Bartók Archívum alapításának 60. évfordulójára emlékező, színes programokban gazdag ünnepséget.


A Bartók Világversenyhez rendszeresen csatlakozó angol nyelvű tudományos konferencia, amely mindig az aktuális hangszeres előadói kategória (hegedű, zongora, kamarazene) Bartók-művei köré épül, ezúttal a zeneszerző életművében központi jelentőségű vonósnégyeseket tárgyalta. A konferencia témája ugyanakkor szerencsésen egybevágott a Bartók Archívum fontos vállalkozása, a Bartók Béla Zeneműveinek Kritikai Összkiadása munkálataival, ugyanis a 48 kötetre tervezett sorozatban épp a vonósnégyeseket tartalmazó köteteket adják ki legközelebb. A konferenciának tehát kulcsszereplői voltak a készülő vonósnégyes-kötetek közreadói. Somfai László, a kritikai összkiadás alapító szerkesztője, az 5. vonósnégyes nyitótételének különleges formaszerkezetéről, Németh Zsombor a 4. vonósnégyes 4. tételének korai befejezésváltozata egy újonnan felfedezett forrásáról, Nakahara Yusuke pedig Bartók kompozíciós módszerének egy a vonósnégyesek kézirataikból kiolvasható sajátos vonásáról, a „töredékesség”-ről tartott előadást.  

bartok btk 1Somfai László, Németh Zsombor és Nakahara Yusuke előadása

A konferencia meghívott előadója volt továbbá Gianmario Borio, az Università di Pavia oktatója és a velencei Fondazione Giorgio Cini Zenei Intézetének vezetője, aki a korabeli német formatan kontextusában vizsgálta Bartók 4. vonósnégyesét, valamint François Delécluse a párizsi Zenetudományi Intézet kutatója, aki Debussy vonósnégyesének kompozíciós vázlatai alapján mutatott rá a mű keletkezéstörténetének eddig nem ismert részleteire. 

bartok btk 2Gianmario Borio és François Delécluse előadása

A konferencia hallgatóságát Vígh Andrea, a Zeneakadémia rektora, valamint Richter Pál, a zenetudományi Intézet igazgatója köszöntötte, a levezető elnöki szerepet Kusz Veronika, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa vállalta. A nemrég elhunyt zenetörténész Kárpáti János emlékének ajánlott rendezvényt rövid bevezető előadásával Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője nyitotta meg.

bartok btk 3Kusz Veronika és Richter Pál köszöntője

A nap második, immár magyar nyelven zajló eseménye a Bartók Archívum 60. évfordulója alkalmából rendezett tartalmas ünnepség volt. Lamm Vanda, a Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi alelnöke, valamint Balogh Balázs, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója köszöntötte ünnepi beszéddel a közönséget.  

bartok btk 4Lamm Vanda és Balogh Balázs köszöntője

Ezután Bartók Mikrokosmos sorozatából hallhattuk a „Hat tánc bolgár ritmusban” ciklust, Ránki Fülöp előadásában. Békéssy Lili, a Zenetudományi Intézet munkatársa volt az est házigazdája. 

bartok btk 5Ránki Fülöp és Békéssy Lili

A rendezvény a továbbiakban három fő programpontból állt. Elsőként egy új Bartók-honlap elindításáról adtak hírt a weboldal szerkesztői. A Bartók Béla munkássága holnap négy tematikus oldala közül a legfőbb újdonságot a Bartók-összkiadás bemutatásának szentelt honlap nyújtja, erről Kerékfy Márton, a sorozat szerkesztője tartott rövid bemutatót. Szintén Kerékfy Márton ismertette röviden a Bartók népzenei feldolgozásainak forrásait közlő, az összkiadással párhuzamosan készülő Népzene Bartók műveiben című honlapot.

A Bartók munkássága holnap része továbbá a Bartók Béla írásai oldal, amely a szerző életében megjelent közleményeit teszi hozzáférhetővé hasonmás formában, ennek szerkezetéről, újdonságairól Vikárius László és Biró Viola számolt be. Végül Bartók népzenegyűjtéseiről és népzenei osztályozásairól tájékoztat a Bartók Béla, a népzenekutató című honlap, amelyet Richter Pál ismertetett.

bartok btk 6Kerékfy Márton,Vikárius László és Biró Viola előadása

A rendezvény második programpontja a Bartók-összkiadás keretében legutóbb megjelent mű, a Mikrokosmos kritikai kiadásának a bemutatása volt. A két kötetes, a kottaszöveget, illetve az ehhez tartozó kritikai apparátust tartalmazó műről Kovács Sándor, a Zeneakadémia oktatója beszélgetett a kötetek közreadójával, Nakahara Yusukével.

bartok btk 8Kovács Sándor és Nakahara Yusuke

Az ünnepség záróeseménye a Bartók Archívum gyűjteményébe újonnan bekerült, kiemelkedően fontos dokumentum-csoporthoz, a zeneszerző Székely Zoltán hegedűművésznek írt leveleihez kapcsolódott. A Bartók és Székely közötti különleges szakmai és baráti viszonyról tanúskodó dokumentumokból ez alkalomra Vikárius László készített kamarakiállítást, amelyet rövid előadás keretében ismertetett. (A levelekről itt írtunk bővebben.)

Biró Viola