A nagy északi háborút (1700–1721) lezáró békét 1721. augusztus 30-án (a Gergely-naptár szerint szeptember 10-én) írták alá Nystad városában (ma Uusikaupunki Finnországban). A békeszerződés lezárta Svédország és Oroszország baltikumi vetélkedését és megerősített Oroszország nagyhatalmi státuszát. A történeti eseményről a Nantes-i Egyetem Centre de recherches en histoire internationale et atlantique kutatóközpontja által szervezett nemzetközi konferencián emlékeztek meg 2021. november 18–19-én Nantes-ban. A BTK Történettudományi Intézetet előadóként Tóth Ferenc tudományos tanácsadó képviselte a konferencián.


treaty of nystadA nystadi béke. Kép: Ifj. Peter Schenk

Az elődás összefoglalója:

Az 1718-as pozsareváci békszerződés után Közép-Európában egy hosszabb békeidőszak vette kezdetét. Az Oszmán Birodalomban az európai nagyhatalmakkal diplomáciai kapcsolatokat kereső III. Ahmed szultán nem kívánt újabb háborút indítani a Habsburg Monarchiával szemben, amely elsősorban az európai hatalmi egyensúly fenntartását és saját örökösödési problémáinak rendezését helyezte előtérbe. A nagy északi háború utolsó éveiben a törökországi száműzetésbe került II. Rákóczi Ferenc megpróbálta az orosz cárt megnyerni a háborús terveinek, de ebben az időszakban a magyar függetlenségi mozgalmak lehetőségei a minimálisra csökkentek.

A magyarországi török hódoltság felszámolásával és az európai francia hegemónia megszűnésével két fontos támaszát is elveszítette a Habsburg-házzal szembeni politikai ellenállás, amely eleve kudarcra ítélte az emigránsok minden próbálkozását. 

A rendezvény programja itt tekinthető meg.

A konferencia szorosan kapcsolódott a 2013-ban és 2014-ben az utrechti békeszerződésnek szentelt párizsi és barcelonai, valamint a 2018-ban a BTK Történettudományi Intézet és az Université Bordeaux-Montaigne által szervezett pozsareváci békeszerződést elemző bordeaux-i és budapesti konferenciákhoz.