A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2021. november 26–27-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi Iohanneumában „Gondos elmerülés a részletekben”: Második műhelykonferencia a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről címmel rendezett konferenciát, amelyről Szénási Zoltán, a BTK Irodalomtudmányi Intézet Modern magyar irodalmi osztályának munkatársa készített összefoglalót.


babits konf esztergom iti

Az Esztergomban rendezett tanácskozás keretében Babits Mihály életművének kritikai kiadásán dolgozó filológusok gyűltek össze, és ismertették az elmúlt évek szakmai eredményeit. Babits Mihály műveinek kritikai kiadásán két kutatócsoport dolgozik: a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet munkatársai készítik Babits költői műveinek kritikai kiadását, a PPKE BTK kutatói pedig már tíz éve a prózai művek, a műfordítások és az esszék sajtó alá rendezésén dolgoznak. A kutatócsoportok két évvel ezelőtt úgy határoztak, hogy a folyamatos szakmai és tudományos együttműködésen túl kétévente konferenciát szerveznek, ahol az érdeklődő közönség előtt beszámolnak a munka állásáról.

babits konferencia2021„A jó olvasót tulajdonképpen ugyanaz teszi ami a jó filológust: a gondos elmerülés a részletekben, a lényegnek biztos meglátása, a bőséges és önkénytelen asszociációk, türelem, sőt bizonyos mértékű alázatosság, s végül az éber, sohasem lankadó és tág körű érdeklődés.”
(Babits Mihály)

Az eredeti tervek szerint a konferenciákat mindig Babits Mihály életének is fontos helyszínein rendezik. A mostani tanácskozáson az egyes művek kritikai kiadásait készítő szinte összes sajtó alá rendező és kutató megszólalt, és felvetette azokat a szakmai és tudományos problémákat, kérdéseket, amelyekkel munkája során szembesült. A BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Bucsics Katalin, Káli Anita, Major Ágnes, Széchenyi Ágnes, Szénási Zoltán és Visy Beatrix tartott előadást. 

A két kutatócsoport nem csupán a két intézmény szakembereit foglalja magába, ezért a konferencia előadói között jelen voltak az Országos Széchényi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum kutatói, valamint az esztergomi Babits Emlékház múzeumi koncepcióját kidolgozó és a Babits-életmű helyi vonatkozásaiba az érdeklődő közönséget bevezető muzeológus is. A tanácskozáson több előadásban is külön hangsúlyt kapott az életmű digitális filológiai feldolgozása.

Szénási Zoltán


A konferencia az OTKA által támogatott K 138529 azonosítószámú, „Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása” című projekt keretében valósult meg.

A konferencia programja letölthető.