Svégel Fanni, a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársa, az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója első helyezést ért el a Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottsága által meghirdetett Nők a tudományban pályázaton. Pályamunkája Dömötör Tekla tudományos munkásságának néhány aspektusát mutatta be.


svegel fanni btkSvégel Fanni

A 2020 tavaszán közzétett felhívás a magyar nők tudományban elért eredményeit elsődleges forrásokon alapuló, korszerű elméleti és módszertani keretben bemutató tanulmányok, rövid életrajzok írását célozta meg. Ehhez nyújtott kiindulási alapot a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet (MTA Kiváló Kutatóhely) Adattárában őrzött Dömötör Tekla-hagyaték, amelynek rendezése a tanulmány megírásával egy időben zajlott.

sdrKovács Ágnes, Dégh Linda és Dömötör Tekla hivatalos úton az 1959. évi ISFNR kongresszuson (Kiel – Koppenhága).
BTK Néprajztudományi Intézet Adattára K 1328, Kovács Ágnes hagyatéka, rendezés alatt álló anyag

A Tükör által – Dömötör Tekla élete című pályamunka a 20. századi magyar folklorisztika egyik legjelentősebb kutatójának pályaképét rajzolja meg Dömötör Tekla autobiográfiájára és az Intézetben őrzött hagyatékra támaszkodva. A tanulmány az adattári iratanyag leírásán és feldolgozásán túl elsőként Dömötör Tekla két világháború közötti intellektuális kapcsolathálóját és a háború alatti ellenállási mozgalomban betöltött szerepét mutatja be. Ezt követően a kutatói pálya legfontosabb állomásait (a tanszékvezetői kinevezést, illetve az MTA doktori fokozat odaítélését), valamint munkásságának máig ható tudománytörténeti jelentőségét tárgyalja. A tanulmány a Magyar Tudomány 2022. februári számában jelenik meg.

A pályázat bírálóbizottságának tagjai Pető Andrea, az MTA doktora, a CEU egyetemi tanára, Kurucz György, a KRE BTK rektorhelyettese és Kéri Katalin, az MTA doktora, a PTE BTK egyetemi tanára voltak. A díjazottakkal Pető Andrea készített podcast beszélgetést, amely ide kattintva érhető el.