Megjelent gyalui Thorda Zsigmondnak, a 16. századi Magyarország egyik legismertebb hivatalnokának 1558 és 1568 között, kamarai szolgálata alatt vezetett naplója a BTK Történettudományi Intézet fiatal kutatója, Szabó-Turákné Póka Ágnes gondozásában. 


dsc 0023 btk

A latinul és ógörögül írott feljegyzéseket magyar fordítással, részletes magyarázó jegyzetekkel, a naplóban szereplő személyek életrajzi adattárával, valamint egy, Thorda pályáját és a forrást részletesen ismertető bevezetővel közli a kiadvány. A napló, amelynek szövege egy nyomtatott naptár kézírásos széljegyzeteiből áll össze, több szempontból is értékes forrása az általa felölelt évtizednek: gyakran az eddig ismertnél pontosabban rögzíti a régió politikai és katonai eseményeit, elénk tárja a Magyar és a Szepesi Kamara működésének korábban nem ismert részleteit, illetve unikális forrása a naplóíró és családja mindennapjainak, társadalmi életének, utazásainak, egészségének és betegségének. Bepillantást enged az akkor élők a maitól számos tekintetben különböző gondolkodásmódjába is. Megtudhatjuk, hogyan működött a korabeli rokonság és a család, milyen elvárásokat támasztottak az emberek a házassággal, és a házastársukkal szemben, hogyan fogadták el a halál állandó közelségét és szeretteik elvesztését, milyen anyagi és érzelmi veszteséggel járt az árvaság, sőt az is kiderül, mennyire másként viszonyultak gyermekeikhez.

A könyv címlapja itt látható, tartalomjegyzéke itt érhető el, további részletek itt olvashatók.