Február 16-án megtartott közgyűlésén a Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara dr. Bartus Dávidot, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánját választotta elnökül. A 2020-ban megalakult Kamara – amelynek az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont is alapító tagja – az ország legnagyobb bölcsészet- és társadalomtudományi karait és kutatóközpontjait összefogó intézményi hálózat.  


bartus davidBartus Dávid

Az új elnök dr. Sonkoly Gábort váltotta a tisztségben, a szervezet alelnöke továbbra is dr. Gyenge Zoltán, az SZTE BTK dékánja maradt. A Kamara, amelynek alapvető céljai közé tartozik a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatás és oktatás előmozdítása, valamint az ezeken a területeken érintett kutatási és oktatási intézmények, a politikai és gazdasági döntéshozók, szakértők és a civil társadalom képviselőinek összekapcsolása, új tagokkal bővült.

Az alapító tagokhoz (ELTE Bölcsészettudományi Kar, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) csatlakozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpontja, valamint csatlakozási szándékát jelezte a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara.

Az újonnan csatlakozott tagokkal a társadalomtudományi területek reprezentációja erősödött a Kamarában, ami a European Alliance for Social Sciences and Humanities európai érdekvédelmi szervezethez történő csatlakozási folyamatban is fontos szerepet játszik.

A Kamara a közgyűlésen kinyilvánította, hogy alapvető céljain túl kiemelten fontosnak tartja az egyetemi képzési portfóliók megújítását és modernizálását, valamint feladatának tekinti a bölcsészet- és társadalomtudományok népszerűsítését, társadalmi hasznosulásuknak és a társadalmi innovációban betöltött szerepüknek bemutatását.