Hasznaltcikk kulturak borito 2012 A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete kiadásában megjelent Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek című kötet tanulmányai a használt cikkekhez való viszony változó kulturális és társadalmi mintáit, illetve belső dinamikáját mutatják be néhány közép-európai példa segítségével. Az olyan folyamatok elemzésén keresztül, mint a (re)szakralizálás, a kommodifikáció, a presztízsfogyasztás vagy a recycling art-termékek előállítása, a szerzők amellett érvelnek, hogy a használtcikk-kultúrák antropológiai és szociológiai vizsgálata nemcsak a tárgyak világába enged betekintést, hanem hozzájárul a szubjektumok egymáshoz és önmagukhoz való viszonyának – identitásoknak, társadalmi és gazdasági különbségeknek stb. – a mélyebb megértéséhez is. A kötet nyomtatott formában megvásárolható az MTA BTK Néprajztudományi Intézetében vagy letölthető az intézeti honlap tudástárából.