A Catholic University of America Press kiadásában jelent meg Balogh Margit, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgató-helyettese, a BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója legújabb, angol nyelvű kötete Victim of History. Cardinal Mindszenty, a biography címmel. Mindszenty József „életrajza egy tudományos remekmű, amely most végre angolul is elérhető, és amely elmeséli a magyar történelem egyik legerősebb és legellentmondásosabb személyiségének történetét.” – olvashatjuk a borítón Árpád von Klimó, a Catholic University of America oktatója gondolatait a kötetről.


dsc 1114

„A történelem áldozata”, „egy vértanú a vasfüggöny mögül”, a „magyar Gandhi” – csak néhány a jelzők közül, amelyekkel napjaikban is illetik Mindszenty Józsefet, bíborost, esztergomi érseket, az utolsó magyar főpapot, aki titulusai között a hercegprímás megnevezést használhatta. Neve a kommunizmus elleni harc szimbólumaként vált világhíressé. Mára Mindszentyt Magyarország kivételével a legtöbb országban elfelejtették, de 1975-ben bekövetkezett halálakor az egész világon ismert volt, mint a katolikus egyház kommunizmus elleni harcának szimbóluma.

1945 és 1974 között töltötte be az esztergomi érseki és az ezzel együtt járó prímási méltóságot, de ebből a közel három évtizedből ténylegesen alig négy esztendőt töltött el hivatalában. A politikai rendőrség 1948. december 26-án letartóztatta, a Budapesti Népbíróság életfogytiglani börtönre ítélte. A statáriális kirakatperek sztálini gyakorlata alapján a Mindszenty elleni vádak között szerepelt – legitimista irányultságára hivatkozva –, hogy állítólag megpróbálta visszaállítani a Habsburg-uralmat Magyarországon.

Az 1956-os forradalom idején visszanyerte szabadságát, de csak néhány napra. 1956. november 4. és 1971. szeptember 28. között az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége nyújtott menedéket neki. Az amerikai követségen töltött tizenöt év alatt hatalmas változások történtek a világban, miközben személyisége a múltba fagyva maradt. Amikor 1971-ben VI. Pál pápa fogadta a magyar külügyminisztert, Mindszentyt „a történelem áldozatának” nevezte. Utolsó éveit végre szabadon, de hazájától távol töltötte. Magyarországon a katolikus hívek türelmetlenül várják boldoggá avatását.

„Különleges személy különleges történetét dolgozta fel húszévi munkával Balogh Margit történész. A világsajtó először 1949-ben kapta fel Mindszenty József bíboros nevét, amikor a kommunista népbíróság életfogytiglani börtönre ítélte. A Times ekkor az év emberének választotta. Másodjára 1956 legendás forradalmával forrt össze a személye, amelynek leverése után – az USA történetében példa nélkül – 15 éven át amerikai diplomáciai menedékben élt. Emléke külföldön elhalványult, Magyarországon annál elevenebb, a hívek türelmetlenül várják a boldoggá avatását, miközben személye és a korabeli szentszéki politika megítélése máig vitákat gerjeszt. A szerző tárgyilagos, mégis empatikus, olykor provokatív, mivel beivódott mítoszokat oszlat el, de mindig a történelmi források mentén halad.”

– mondta el a kötetről Molnár Antal, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főigazgató-helyettese, a BTK Történettudományi Intézet igazgatója, a Pápai Történettudományi Bizottság tagja.

A kötet borítóján olvashatjuk még Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát sorait is a kiadványról:

„Mindszenty Józsefnek egy elmúló világ összeomlása közepette, szellemi romok között, ideológiai vákuumban kellett vezetnie a magyar katolikus egyházat. Pályáját, botladozásoktól sem mentes útkereséseit, személyes tragédiáját és hitvalló erejét a történész szemszögéből rögzíti Balogh Margit könyve. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, akit érdekel a magyarországi katolikusok és Kelet-Közép-Európa 20. századi közelmúltja.”

A kiadó információi itt találhatók.

A könyv megrendelhető az Amazonról.