Megjelent a BTK Magyar Őstörténeti Kutatócsoportjának legújabb kiadványa, a 2019 novemberi Hadak útján. A népvándorláskor kutatóinak XXIX. konferenciája tanulmánykötet első része. A Türk Attila főszerkesztésével, a Martion Opitz Kiadó gondozásában publikált, közel 700 oldalas kötet 35 dolgozatot tartalmaz a tágabb értelemben vett népvándorláskori és magyar őstörténeti kutatás témakörében. A magyar szakemberek munkáin túl kilenc olyan nemzetközi tanulmányt is magában foglal, amelyek alapvető fontosságúak a Kárpát-medence történeti és régészeti folyamatainak megértéséhez.


hadakutjan 1 00000002A kötet borítója

Az egyik fejezet a hazai népvándorlás kori régészetének új eredményeit mutatja be, elsősorban a hun és germán korszakra tekintettel. Az Őseinket felhozád című fejezet történeti és régészeti alfejezetekre tagolódik. A történeti tanulmányok keretében sztyepp-történeti áttekintést kapunk a magyar őstörténet tágabb összefüggéseinek megértéséhez, sőt még a posztszasszanida terminus pontos fogalomhasználatáról is olvashatunk. A régészeti alfejezetben négy alapvető fontosságú orosz régészeti dolgozat szakfordítása kapott helyet, amelyek az Uráltól a Kárpátokig terjedő régió magyar őstörténetének régészeti hátterébe engednek betekintést a magyar olvasók számára. A kötetet egy nagyobb lélegzetű szerb nyelvű recenzió magyar változata zárja, amelyet az avar koros szakemberek mellett nagy haszonnal forgathat majd minden kora középkori érdeklődésű kolléga, illetve érdeklődő is.

A tanulmánykötet köszönti a 80 éves Tomka Pétert, a konferenciasorozat leköszönő Örökös Elnökét, valamint orosz és magyar szakemberek tollából származó fényképes megemlékezés zárja le kiadványt, Erdélyi István munkásságáról.

A kiadást az NKFI Hivatal 2021. évi Tudományos Mecenatúra pályázata (MEC_K 141246) támogatta.

 A kötet tartalomjegyzéke itt érhető el.