2022. július 4–7. között Leedsben rendezték meg a középkorkutatók éves nemzetközi konferenciáját. Az International Medieval Congress idei rendezvényén előadást tartott Draskóczy Eszter, a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztályának tudományos segédmunkatársa, és Gál Judit, a BTK Történettudományi Intézet Délkelet-Európa története osztályának tudományos segédmunkatársa is.


leeds3 btkKép: iti.abtk.hu

Az interdiszciplináris kongresszuson több mint 60 ország 2000 kutatója vett részt, központi témája ebben az évben a ‘Borders’ [Határok] volt, a következő tanácskozást pedig ‘Networks and Entanglements’ [Hálózatok és összefonódások] kulcsszavakkal hirdették meg.

Draskóczy Eszter Infernal Walls and Divine Ladders. Crossing Borders in the Realm of the Dead in Dante and in His Visionary Precursors [Pokoli falak és isteni létrák. Határátlépés a holtak birodalmában Danténál és látomásos elődeinél] című előadása július 5-én a Crossing Boundaries and Building Identities in Dante's Works, III [Határátlépés és identitásépítés Dante műveiben] című szekcióban hangzott el. elsősorban Dante-kutatók, illetve a víziókkal foglalkozó tudományos közösség körében tartott előadást, amely a látomásirodalmi hagyomány kedvelt toposzainak (az alvilági és próbaként szolgáló falak és a mennyei létrák) dantei újrafelhasználását és a Komédiában betöltött funkcióit tárgyalta. 

Dante vertikálisan és előzményeihez képest geometrikusan, minden amorfizmustól mentesen építi fel poklát, ugyanakkor a helyszínek kialakításában felhasználja a látomások kínálta készlet nagy részét. A túlvilág területei közötti természetes választóvonalak a domborzati formák és vizek, ezeket a topográfiai elemeket mind beépíti a pokol és purgatórium vidékeibe. A régiókat elválasztó vagy éppen összekötő elemek pedig a falak és a hol próbaként, hol tisztító helyként szolgáló hidak, létrák, lépcsők.

Míg a pokol és a purgatórium többnyire gyalogosan látogatható, a mennyei szférákba jutás ritkán történik közlekedési eszköz vagy létra nélkül, amely lehet próbatétel vagy összekötő kapocs két birodalom között. A hagyomány példáival ellentétben Dante a szeretet erejével emelkedik fel, létrája nem tényleges tárgy, hiszen a Paradicsom a szellemi lények birodalma, hanem szimbólum, amely allegóriaként már Szent Benedek, a szemlélődő szerzetesrend alapítója Regulájában központi helyet foglal el.

A konferencia programfüzete, az előadás prezentációja, valamint angol nyelvű és magyar nyelvű összefoglalója letölthető.

leeds2Kép: iti.abtk.hu

Gál Judit Fading Borders: The Integration of the Dalmatian Towns under King Louis I of Hungary [Elmosódó határok: A dalmáciai városok integrációja I. Lajos király uralkodása idején] című előadása július 6-án a Borders on Land and Sea [Határok szárazföldön és tengeren] című szekcióban hangzott el, amelyben, amelyben olyan kutatók tartottak előadást, akik fizikai és elvont értelemben vett középkori határokkal is foglalkoztak, Nyugat-Európa és a Mediterrán vidékeken.

Az előadás Nagy Lajos király uralmát vizsgálta, attól kezdve, hogy a magyar uralkodó 1358-ban meghódította a dalmáciai városokat. A korábbi széles körben élvezett autonómia helyett a városokban jóval szűkebb szabadság érvényesült. Az előadás fókuszában az állt, hogy a 14. század második felében miként csökkent az autonómia, hogyan alakult át a dalmáciai városokkal kapcsolatos királyi hatalomgyakorlás, és ennek milyen gazdasági vonatkozásai voltak a városok gazdasági szabályozásai és a királyi kiváltságok tükrében.

A kongresszus teljes programja a hivatalos honlapon is elérhető.

További képek elérhetők a BTK Irodalomtudományi Intézet oldalán.