2022. szeptember 24-én, Martinkó András születésének 110. évfordulója alkalmából kettős díjátadó ünnepséget rendezett a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 25 éve alapított Martinkó András-díjának kuratóriuma. A díjat 2020-ban megjelent Egy alkalmi színmű mediális meghatározottságának vizsgálata. Az Árpád ébredése ősbemutatójának ismeretlen jelmezjegyzéke című tanulmányáért Szalisznyó Lilla érdemelte ki, 2021-es teljesítménye alapján pedig Domokos Mariann vehette át A folklorisztika szövegfogalmai és textológiai gyakorlata című tanulmányáért.


01 20220924 150456 Domokos Mariann és Szalisznyó Lilla

A BTK Irodalomtudományi Intézet ezzel a díjjal az életében sokat mellőzött, de kutató személyiségével, tudós etikájával és egész életművével példaadó Martinkó Andrásnak (1912–1989) állít emléket. Az MTA Irodalomtudományi Intézet XIX. Századi Osztályának 1996 júniusában bejelentett elhatározása szerint az idősebb kollégájukról, mesterükről elnevezett és évenként kiosztott díj a tudományos színvonal méltó elismerése lehet az e korszak irodalomtörténetével foglalkozók számára.

04 20220924 140703A Martinkó Andrást ábrázoló érmet Gulácsy-Horváth Zsolt szobrászművész készítette, hátoldalán minden évben a díjazott nevének vésetével készül.

A Martinkó András-díj odaítélése nem életmű és nem könyv értékelését jelenti, hanem az előző év legjobb tanulmányát jutalmazza a XIX. századi irodalom anyagában. A kuratórium az Irodalomtudományi Intézet XIX. Századi Osztályából és a már jutalmazottakból áll: minden évben ők választják ki az előző évben megjelent anyagból a legszínvonalasabb tanulmányt. Ennek szerzője 2020-ig a február elsejét, Martinkó András halálának napját megelőző (vagy követő) szombaton vette át az emlékérmet, 2021-től a kuratórium döntése alapján a díjátadó ünnepség a névadó születésnapjához, szeptember 22-éhez kapcsolódik.

02 20220924 140904Szörényi László és Korompay János

Az Eötvös József Collegium klubtermében tartott rendezvényen Korompay János, a kuratórium titkára és Szörényi László, a kuratórium elnöke mondott laudációt.

Az eseményen készült hangfelvétel letölthető, a fényképek a BTK Irodalomtudományi Intézet oldalán, a galériában láthatók. (Fotók: Csörsz Rumen István, Mikos Éva, Sarankó Márta)