Sáros vármegye címmel megjelent Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza új sorozatának első része. A különleges, két darabból álló kötet szerzője Nógrády Árpád, a BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa.


saros varmegye btk

Györffy György 1950-ben egy olyan korai történeti földrajz ötletével állt elő, amely megyék szerint, alfabetikus rendben haladva a történeti Magyarország minden egyes Árpád-kori településének összes, 1332 előtt keletkezett és fennmaradt történeti adatát feldolgozva monumentális kézikönyv-sorozatot ad a múltja iránt érdeklődő ember kezébe. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza a magyar medievisztika mindmáig legnagyobb érdeklődéssel kísért vállalkozása lett, melyből 1963 és 1998 között négy kötet jelent meg.

Húsz évvel Györffy György halála után készült el a kézikönyv-sorozat új kötete, amely az előző néggyel szemben egyetlen megye feldolgozását nyújtja. Noha a folytatás egyfelől hű követője annak a szerkezetnek, amelyet Györffy György alakított ki, a jelentősen bővült tartalom miatt attól néhány ponton eltér.

A jelen kötet Sáros vármegye topográfiáját tárgyalja: a település- és birtoktörténetre vonatkozó részen felül azonban a megye vízrajzát, domborzati viszonyait, növénytakaróját és úthálózatát is részletesen taglalja. A 760 oldalas munkát térképtár egészíti ki, mely a kötet leíró részeinek használatát segíti, sőt, újabb információkkal is gazdagítja.

A könyv címnegyede itt, a tartalomjegyzéke itt, a térképmellékletek listája pedig itt elérhető.

A kötet (és térképmellékletei) ára 5800 Ft.

Vásárlási és rendelési információk