A Stabilitas Loci Benedictini – Bencések évszázadai a legfrissebb kutatások tükrében című tudományos konferenciára 2022. november 25-én a került sor a Humán Tudományok Kutatóházában. A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében megtartott eseményen a szakemberek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat támogatásával megvalósuló, a bencés rend évszázadainak történetét feltáró Tihanyi királykripta és a Királyok − Szentek − Monostorok című két, egymással összefüggő projekt és a közelmúltban zajlott bencés érdekű kutatások főbb eredményeit mutatták be.


Balogh Balázs, a BTK főigazgatója nyitóbeszédében a kutatási programok, az eredmények jelentőségének rövid ismertetésén túl a magas színvonalú, lelkiismeretes munkájukért köszönetét fejezte ki mindazoknak a kutatóknak, szakembereknek, akik a projektek részmunkálatait vezették, illetve azokban részt vettek.

Maróth Miklós, az ELKH elnöke köszöntőbeszédében Le Goff francia történészt idézve kiemelte a szerzetesrendek Európa fejlődésében betöltött szerepét. Hozzátette, hogy a bencések nagy jelentőségű magyarországi munkája, tevékenysége sajnos nem kapott kellő figyelmet a múltban. Véleménye szerint ezt a hiányt pótolhatja az ELKH több intézetének együttműködésében most folyó két kutatási program, és reményét fejezte ki, hogy a kutatási eredmények a jövőben önálló kötetekben is megjelennek.

Fotók: Hámori Péter

A három – történeti, régészeti-művészettörténeti és természettudományos – szekcióba szervezett előadások gerincét a két projekt közreműködő intézményeinek beszámolói adták. A Bölcsészettudományi Kutatóközponton kívül a tihanyi, a bakonybéli és a pannonhalmi bencés közösség, az ELTE Régészettudományi Intézete és Művészettörténeti Tanszéke, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum, a Rippl-Rónai Múzeum, az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma és a Laczkó Dezső Múzeum képviseltette magát.

Az eseményen a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatógárdájából előadást tartott Szovák Kornél, a BTK Moravcsik Gyula Intézet igazgatója, Szécsényi-Nagy Anna, az Archeogenomikai Intézet igazgatója, valamint a mindkét programban koordinátorként is részt vevő Mende Balázs Gusztáv.

Az egésznapos, mindvégig élénk érdeklődés által övezett konferencia zárszavaként Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapátnak konferencián bemutatott kutatásokat méltató sorait tolmácsolták. 

Az előadások videófelvételei a BTK YouTube-csatornáján, ezen a linken elérhetők.

Köszöntők: Maróth Miklós elnök, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és Balogh Balázs főigazgató, Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

I. szekció – Levezető elnök: Solymosi László (ELTE BTK)

II. szekció – Levezető elnök: Végh András (PPKE BTK)

III. szekció – Levezető elnök: Vida Tivadar (ELTE BTK)

Zárszó: Várszegi Asztrik OSB ny. pannonhalmi főapát