Hogyan kutatja a mémeket a néprajztudomány? Honnan származik a kora avarkori elit? Miként vizsgálják az áltudományok és a tudományok viszonyát a filozófusok? Milyen bűnnel és büntetéssel kapcsolatos elemeket merít az ókori, középkori hagyományból Dante az Isteni színjátékban? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a BTK magazinműsorának kilencedik részében, amely már elérhető YouTube-csatornánkon is.

Az epizódban Kecskeméti Gábor igazgató bemutatja a BTK Irodalomtudományi Intézetet, az egyetlen olyan hazai intézményt, amely a magyar irodalomtörténet teljes egészével foglalkozik a középkortól a 20. század második feléig. 2021-ben világszerte Dante Alighieri halálának 700. évfordulójára emlékezett a tudomány és a művészet. Draskóczy Eszter, az intézet tudományos segédmunkatársa – mint a Magyar Dante Bizottság tagja – munkájával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Dante-emlékévet méltóképpen ünnepelje meg Magyarország: kiadványokkal, kiállításokkal és nemzetközi konferenciákkal. A fiatal kutató az epizódban arról beszél, milyen bűn-büntetés összekapcsolások léteztek Dante előtt, a költő ismerte és használta-e őket a Komédiában, vagyis az Isteni színjátékban. 

A magyar folklorisztika egyik jellemzője, hogy párhuzamosan végez történeti és jelenkutatást. Vargha Katalin, a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos titkára, tudományos főmunkatársa a legújabb kutatási témákat, a modern szövegfolklorisztikát, az internetes terepmunkát és a mémek kutatását ismerteti az adásban.

A BTK Archeogenomikai Intézet munkatársai, Szécsényi-Nagy Anna igazgató és Gyuris Balázs tudományos segédmunkatárs segítségével az avarkori elit genetikai vizsgálatának eredményeit, illetve az Európai Kutatási Tanács (ERC) Synergy Grant pályázatának keretében megvalósuló, a teljes népvándorláskor kutatásával foglalkozó HistoGenes nemzetközi projektet ismerhetjük meg a Magyar Nemzeti Múzeum Kelet és Nyugat határán című kiállításán. 

Tuboly Ádám Tamás kutatócsoport-vezető, a BTK Filozófiai Intézet tudományos munkatársa a Penna magazin kilencedik részében a „Lendület” Értékek és tudomány kutatócsoport munkáját összegzi. A projekt során a kutatók a tudományok és az áltudományok természetét és jelentőségét vizsgálják annak társadalmi kontextusában, valamint történeti, illetve filozófiai aspektusból is foglalkoznak a bio-, valamint az orvosi-etikai problémákkal.

A korábbi adások itt tekinthetők meg.