2023-ban Klaniczay Tibor (1923–1992) születésének 100. évfordulóját ünnepli a BTK Irodalomtudományi Intézet. Az emlékév nyitóeseménye az általa útjára indított textológiai paradigma történetére és jelentőségére reflektáló beszélgetés volt.

A Klaniczay Tibor-emlékév, amely az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet–Európában (1500–1800) Kutatócsoport és a Reneszánsz osztály közös szervezésében valósul meg, a nemzetközileg elismert tudós, tudományszervező és akadémikus előtt tiszteleg, oly módon, hogy az általa megalapozott és elindított tudományos projektek, kutatási programok, könyvsorozatok és rendezvények (utó)életét tekinti át és értékeli újra.

A Revideált Klaniczay? „A textológiai munka problémái” című szöveg újraolvasása. A textológiai bizottságtól a digitális szövegkiadásokig című programot az MTA BTK Hosszú Reformáció Lendület Kutatócsoport a Centre for Reformation Studies és a BTK Irodalomtudományi Intézet közreműködésével 2023. január 24-én rendezte meg.

img 1154

A beszélgetést Kecskeméti Gábor, a BTK ITI igazgatója vezette, résztvevői voltak: Békés Enikő, Bene Sándor, Debreczeni Attila, Kasza Péter, Szilágyi Márton, Tóth Gergely és Tóth Zsombor

Az irodalomtörténész Klaniczay Tibor meghatározó jellegű textológiai kezdeményezései lehetővé tették a hazai textológiai paradigma megteremtését. Az MTA Textológiai Munkabizottság felállítása (1961) és működtetése, a kritikai kiadás szabályzatainak ismételt kidolgozása, a főként külföldi kutatóutak megszervezése mind azt igazolja, hogy Klaniczay Tibor mennyire elkötelezte magát a modern, magas színvonalú tudományos szövegkiadási gyakorlat megteremtése és eredményes fenntartása mellett. Ezekből a megfontolásokból kiindulva a kerekasztal-beszélgetés a Klaniczay által útjára indított textológiai paradigma történetére és jelentőségére reflektált.

A meghívó és az eseményen készült képek letölthetők.

img 1155

A kerekasztal-beszélgetés után Klaniczay Péter az Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtárának ajándékozta édesapja könyvgyűjteményének egy kalandos utat bejárt darabját, Czvittinger Dávid 1711-ben megjelent Specimen Hungariae literatae című kötetét.

A Specimen Hungariae literatae (Francofurti et Lipsiae, 1711) című művet az Eötvös Könyvtár sok más értékes kötettel együtt már 1995-ben megkapta a családtól, Czvittinger Dávid bibliográfia- és irodalomtörténeti jelentőségű munkája azonban a húsz évvel ezelőtti sajnálatos lopássorozat következtében eltűnt, majd néhány évvel később egy antikvárium árverési katalógusában bukkant fel. Határozott fellépésének köszönhetően Klaniczay Péter még az árverés előtt vissza tudta szerezni a kötetet, hogy aztán most, az emlékév kezdetén ismét az Eötvös Könyvtárnak ajándékozza.
Klaniczay Péter kezdeményezésére, a Műtárgyfelügyeleti Hatóság közreműködésével 2021 decemberében a könyvtár már visszakapott egy hasonló utat bejárt, Bod Péter két művét tartalmazó kötetet is (Magyar Athenas és Erdélyi Féniks, 1766 és 1767).

img 1247

Az emlékév következő eseményét 2023. február 22-én  rendezi a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya A Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum sorozat, a hazai neolatin szövegkiadások műhelye. Workshop a sorozatban készülő kiadások textológiai kihívásairól, eszmetörténeti tanulságairól  címmel.

A rendezvény célja, hogy bemutassa az intézet neolatin szövegkiadási sorozatában készülő kiadások módszertani kérdéseit, illetve rámutasson arra, hogy a szövekiadásoknak milyen egyéb tudománytörténeti tanulságai lehetnek, nemcsak a neolatin szövegekkel foglalkozó szakemberek, hanem általában a filológia iránt érdeklődők számára is.

A konferencia programja és az előadások összefoglalói letölthetők.

Fotók: Móré Tünde