Idén, 2023. május 28-án lenne száz éves Ligeti György (1923–2006), a 20. század második felének egyik legeredetibb és leginkább nagyhatású zeneszerzője. Ligeti azon kevés 20. századi alkotó közé tartozott, akinek munkássága a kortárs zene szűk szakmai berkein túl is lelkes fogadtatásra talált és talál ma is. Az ezredforduló óta folyamatosan nemzedékének egyik legtöbbet játszott klasszikus komponistája. Kivételes zeneszerzői rangját jelzi, hogy már életében megvalósult életművének lemezösszkiadása, és azóta is sorra készülnek újabb felvételek alkotásaiból. Ligeti zenéje megannyi kortárs komponista számára jelent inspirációt és igazodási pontot. Születésének centenáriumán számos programot szervez a BTK Zenetudományi Intézete a NKA, az ELKH és az MTA támogatásával.


btk zenetudomanyi intezet beslo udavar

Április 13-án nyílik meg a budai Várban, a BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában a Ligeti-labirintus című kiállítás, amely két teremben, kilenc tematikus fejezetben nyújt betekintést Ligeti György művészi alkatába, elgondolásaiba és eredményeibe, aki egy alkalommal így jellemezte alkotói útkeresését: „műről műre tapogatózom előre, különböző irányokban, mint egy vak a labirintusban”. A kiállítás kurátorai – Dalos Anna (20–21. Századi Magyar Zenei Archívum, tudományos tanácsadó), Kerékfy Márton (Bartók Archívum, tudományos főmunkatárs) és Heidy Zimmermann (Paul Sacher Alapítvány, tudományos munkatárs) – kilenc bejáratot kívánnak mutatni a Ligeti-labirintusba, amely váratlan elágazásokkal, átjárókkal, zsákutcákkal, tévutakkal, görbe tükrökkel és csapdákkal egyszerre teszi próbára a látogatót és részesíti őt szellemi kalandokban. A tárlat, amely a tervek szerint szeptember 30-ig lesz látható, az intézet, valamint a komponista hagyatékát őrző Paul Sacher Alapítvány (Bázel) együttműködésében valósul meg, és november 29-től a bázeli Zenei Múzeumban is közönség elé kerül.  

ligetigyorgy portreLigeti György. Kép: kulturpart.hu

Május 10. és 13. között Kylwiria and Other Explorations címmel, prominens Ligeti-kutatók részvételével rendez nemzetközi konferenciát a Zenetudományi Intézet és az Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Zenetudományi Intézete, együttműködésben a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társasággal, illetve a Paul Sacher Alapítvánnyal. A konferencia szervezői Dalos Anna, Julia Heimerdinger, Kerékfy Márton és Heidy Zimmermann. A tanácskozáson – amelynek első két napja Bécsben, a második két napja Budapesten, a Zenetudományi Intézetben lesz – Ligeti alkotói gondolatvilága kerül a középpontba: hogyan viszonyult a különféle tudományos elképzelésekhez, zeneszerzői technikákhoz vagy éppen filozófiai-esztétikai nézetekhez, és azok miképpen érhetők tetten alkotásaiban. Emellett szó esik majd Ligeti zenéjének és zeneszerzői elképzeléseinek legújabb megközelítésmódjairól is.

A konferenciaprogramot több esti Ligeti-hangverseny fogja színesíteni, amelyek műsorát hamarosan közzéteszik a szervezők. Szokás szerint a Múzeumok Éjszakáján (június 24-én) is lesznek koncertek az Erdődy-palota Bartók termében.

btk zenetudomanyi intezet bartok terem

Az intézet munkatársai emellett két, a zeneszerző munkásságával kapcsolatos kiadványt készítenek elő. Kerékfy Márton Népzene és nosztalgia Ligeti György művészetében című monográfiájának angol nyelvű változata (Folklorism and Nostalgia in the Music of György Ligeti) a Routledge Kiadó gondozásában jelenik meg, Ligeti válogatott előadásai és interjúi pedig a BTK és az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó közös sorozatában (Zeneszerzők szóban és írásban: Dokumentumok a 20. századi magyar zene történetéhez) látnak napvilágot szintén Kerékfy Márton és Biró Viola (Bartók Archívum, tudományos munkatárs) közreadásában.

A Ligeti-évvel kapcsolatos eseményekről a Zenetudományi Intézet honlapján lehet tájékozódni.