A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Psalmus Hungaricus: A Hungarian Cultural History című nagyszabású, háromkötetes, angol nyelvű műve a teljes magyar művelődés történetét tekinti át. A magyar tudomány páratlan összefogásával készült, gazdagon illusztrált kiadvány nagymértékben hozzájárulhat az ország és a magyar kultúra külföldi megjelenítéséhez és népszerűsítéséhez.

psalmus hungaricus btk

A magyar művelődés történetét áttekintő hasonló művek korábban is készültek már, azonban a Psalmus Hungaricus koncepciójában és részletességében is eltér minden eddigi vállalkozástól. A 72 szerző által írt könyv szövegét összesen 22 intézmény – zömmel országos és megyei múzeumok, képtárak – gyűjteményeiből válogatott 1170 kép, helynév- és személynévmutató, valamint unikálisnak mondható, 100 térképet tartalmazó atlasz és ajánlott irodalom egészíti ki.

Szentpéteri József által szerkesztett műben a kezdetektől 2000-ig tárgyalt magyar művelődéstörténet minden egyes korszakánál külön fejezetet kapott a köztörténet, a nyelv, az irodalom, a művészetek, a hitvilág, az egyházak és a vallás, a táj és az abban élő népek (benne igazgatás, településszerkezet, közigazgatás), valamint az életmód (gazdaság, társadalom, iskolák, kézművesség, mindennapi élet).

psalmus hungaricus 3

A Psalmus Hungaricus előzményei a millecentenáriumi rendezvények idejére nyúlnak vissza. Az akadémiai szféra (tudományos intézetek, egyetemek és a múzeumi hálózat) szakemberei és egy civil szervezet, a multimédiás taneszközökre szakosodott Enciklopédia Humana Egyesület összefogásával átfogó, 9 részes CD-ROM-sorozat készült, az Encyclopaedia Humana Hungarica (1995–2001), amelynek első hat része német és angol nyelven is megjelent. A magyar változat alapján született a sorozat könyvváltozata, a Magyar Kódex I–VI. (főszerkesztő: Szentpéteri József. Bp., Kossuth, 1999–2001). Az angol nyelvű változat számára az eredeti magyar szövegből teljesen újraírták az utóbbi időkben rendkívül sokat fejlődött magyar őstörténet és honfoglalás kor témaköreit, a további részeket pedig erősen tömörítették, aktualizálták, illetve átszerkesztették.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a magyar tudományos könyvkiadás egyik meghatározó szereplőjként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar tudományosság régi adósságát törlesztve idegen, főleg angol nyelvű kiadványokkal közvetítse a magyar eredményeket és önképet a nemzetközi olvasóközönségnek. Ehhez nagy segítséget kapott a Magyar Nemzeti Banktól, amely egy stratégiai együttműködési szerződés keretében évente több tíz millió forinttal támogatta magyar művek (főleg) angolra fordítását és kiadását. E program részeként készült el több éves munkával a Psalmus Hungaricus is.  

A kötet tartalomjegyzéke itt elérhető, az angol nyelvű előszó itt, a fülszöveg pedig itt olvasható. 

Vásárlási és rendelési információ